VÅR VÄRDEGRUND

För att vara säkra på att vi lever som vi lär vilar vår verksamhet på en värdegrund av fyra färgade hörnstenar. Den varma röda färgen symboliserar omtanke, den solida grå samverkan, den behagliga gulgröna trygghet och den klara vita står för ansvar. Dessa fyra färger lägger grunden för allt vi gör: våra uppdrag och våra relationer med både kunder och medarbetare.

Omtanke
Vi månar om människan. Laget är inte starkare än sin svagaste länk – mår medarbetare och uppdragsgivare bra, mår laget bra. Omtanke är en förutsättning för att vi tillsammans ska leverera innovativa tekniklösningar. Vi värdesätter en persons egenskaper för att kontinuerligt utveckla oss som människor. Vi visar glädje och är goda förebilder och vill genom det uppmuntra andra.

Ansvar
Vi vill ta vårt ansvar. Hos oss skall alla känna sitt värde, sin betydelse och en trygghet. Med tryggheten i ryggen ska uppdragsgivare såväl som medarbetare känna tillit som bygger på långsiktighet.

Trygghet
Vi vill att våra medarbetare och kunder skall känna trygghet. Med fast anställning, fast lön och socialt ansvar skapar vi en långsiktig relation. Vi ser till individens bästa, vi värnar om att våra medarbetare skall må bra och utvecklas tillsammans med oss.

Samverkan
Vi vill samverka. Kärnan i Conmore är Technical Team Spirit: att vi tillsammans med uppdragsgivaren är delar av en gemenskap – ett lag. Samtidigt som vi samarbetar är individen minst lika viktig som laget. Vårt fokus på vår unika samverkan gör att vi genom korta beslutsvägar når våra uppsatta mål.