Från idé till färdig produkt

Conmore är en innovativ och praktisk problemlösare inom produktutveckling. Det är som att ha tillgång till en egen konstruktionsavdelning – men bara när ni behöver den.

Våra konsulter är kända för sitt engagemang och sin sociala förmåga, vilket gör att du som kund får tillgång till mer än bara vår kompetens. Tillsammans med kunden bildar vi en stark enhet där varje enskild del är central för utvecklingsprocessen.

För att utveckla en idé till färdig produkt krävs kunskap och erfarenhet inom konstruktion, verifiering och projektledning. Våra uppdragsledare driver utvecklingen av produkter framåt inom uppsatta ramar för tekniknivå, tidplan och kostnader.

Våra konstruktörer utvecklar komponenter och system som uppfyller uppsatta krav och specifikationer. Och inom verifiering har vi stor bredd, med mekanisk dynamisk provning och elektronikprovning som kärnan i verksamheten.

Vi erbjuder:

  • Projektledning
  • Uppdragsledning
  • Mekanikutveckling
  • Elektronik- och mjukvaruutveckling
  • CAD/CAE
  • Verifiering
  • Testning
  • Krocksäkerhet