Med förståelse för helheten

Samarbetet inom processindustri och kärnkraftsindustri bygger både på nära kundrelationer och granskning från tredje part och myndigheter. Vår kunskap kombinerat med kundsamverkan ger en klar synergieffekt.

Våra ingenjörer har kompetens för att bemöta branschens höga krav på säkerhet och dokumentation. Med erfarenhet från förprojektering och projektering till slutlig dokumentation av färdig installation/produkt har vi god förståelse för projektens helhet och komplexitet.

Vi erbjuder:

  • Teknik-/konstruktionsledning
  • Projektledning
  • Installations-/integrationsledning
  • Rör- och anläggningskonstruktion
  • Mekanisk konstruktion
  • Anläggningsdokumentation