Funktioner för framtiden

Hos oss hittar du konsulter med gedigen erfarenhet och spetskompetens inom modellbaserad utveckling av elektronik och mjukvara.

Elektronik och mjukvara är i dag en förutsättning för att mycket i vår omgivning överhuvudtaget ska fungera, inte minst funktioner i fordon. Inbyggda system är en förutsättning för många av de snabba tekniska framsteg vi ser omkring oss. Detta är ett område där vi erbjuder konsulter och tjänster inom utveckling och verifiering.

Våra konsulter jobbar dagligen med:

  • Utveckling av elektronik, mjukvara och systemintegration i bilar och fordon.
  • Avancerad simulering med hjälp av mjukvara, såsom Matlab och Simulink.
  • Funktionsutveckling a.p elektronik och mjukvara för bilar och fordon.
  • Avancerad provning, verifiering och testning av mjukvara och elektronik.