En konsult från Conmore är med och utvecklar mjukvaran till framtidens bilar.

Konsulten

Conmore har en konsult på plats hos utvecklingsbolaget Zenuity som är ett joint venture mellan Volvo och Autoliv. Zenuitys uppgift är att utveckla och optimera mjukvara till förarsystem och självkörnings-system. Även om företaget bara har varit aktivt i mindre än ett år har de många erfarna ingenjörer anställda. Projektet som Conmores konsult arbetar med heter DriveMe och handlar om just drivsystemet för självkörande bilar. I det här, liksom i andra projekt, strävar Zenuity efter att använda Agila mjukvaruutvecklingsmetoder.

Uppdraget

Uppdraget innefattade till en början att vara mjukvarutestare i ett tvärfunktionellt utvecklingsteam, men i och med att projektet utvecklades så växte även konsultens ansvarsområde. För närvarande är vår konsult, förutom att vara just mjukvarutestare, också Scrum Master för en utvecklingsgrupp. Ansvarsområdet inkluderar att kontinuerligt förbättra arbetsprocessen i teamet enligt Agile-praxis och att skydda det från störningar, med siktet på att tillhandahålla ett self-empowering (självstyrt) team. Vår konsult ser också till att de har en bra miljö för utveckling och coachar teamet och organisationen på ett Agilt sätt, framförallt med just Scrum-metodiken för mjukvaruutveckling.

Vill ni veta mer?
Kontakta oss gärna:
Fredrik Hansson
Mob:0707-511472
Mail: fredrik.hansson@conmore.se