Uppdraget sysselsätte 14 konsulter.

Uppdrag

Conmore ansvarade för packning, geometri och funktionssäkring av komponenter i samtliga nybilsprojekt och facelifts för Volvo Cars. Varje komponent i bilen har sin unika funktion, t.ex. sensorer som känner av när en airbag ska utlösas och infotainmentsystemet med komponenter såsom radio, förstärkare, högtalare och navigationssystem.

Conmore tog fram det mekaniska gränssnittet för samtliga elkomponenter, både internt och externt. Totalt rörde det sig om ca 400 komponenter.

 

Packning och mekaniskt gränssnitt

Samtliga elkomponenter vilade under Conmores ansvar. Att de placerades på rätt plats i bilen i förhållande till övriga gränssnitt, såsom dörrpanel, kaross osv, att de hade rätt storlek och att de inte hamnade i konflikt med andra komponenter. De ansvarade för att komponenterna fungerade mekaniskt samt sköte all linjeverksamhet som omslöt mekanik och packning.

 

Lyckosamt samarbete

Mikael Edvardsson var som avdelningschef på Volvo PV ansvarig för upphandlingen när Conmore fick uppdraget 2005. Vid uppdragets start var avdelningen en renodlad elverksamhet. De interna kompetenserna var fokuserade på elområdet varpå mekanik och geometri lades externt, och valet föll på Conmore Ingenjörsbyrå.
Conmore hade en förstklassig projektledning, en förmåga att hela tiden erbjuda kompetens oavsett personal samt bidragit till en nödvändig dialog oss emellan. Detta sammantaget gjorde samarbetet framgångsrikt. Det var inte bara en affärsuppgörelse, det fanns någonting mer därtill, säger Mikael Edvardsson.

 

Ödmjuk inställning

Conmores laganda och genomsyrande inställning om att värna om både medarbetare och kund sken igenom i samarbetet med Volvo PV menar Mikael:
– De gick in med en ödmjuk attityd i uppdraget. Även om man besitter kompetensen så är ju varje nytt uppdrag en ny relation, med nya individer och ett nytt sätt att samarbeta på. De var oerhört duktiga på att situationsanpassa sig efter uppdraget. De var bra på att läsa av vad vi behövt i vissa situationer.

Mikael poängterar vikten av en inofficiell dialog vid sidan av den officiella, med syfte att skapa ett samförstånd för att hitta kompromisser i samarbetet.
– Conmore har alltid agerat öppet gentemot med oss. Det handlar dels om personlighet men också om en insikt i vikten av en öppen kommunikation för att få ett samarbete att fungera. En inofficiell dialog kan i många fall vara viktigare än den officiella.

– Projektledningen visade en enorm vilja att göra ett bra arbete för vår räkning. De har velat vara stolta över att kunna ge bra leveranser. Inte bara säga att detta har ni köpt, detta är det ni får. De har ansträngt sig ytterligare, berättar Mikael.

Uppdraget inkluderar:
Uppdragsledning
Packning och geometrisäkring
Leverantörskontakter
Mekanisk konstruktion
Plast, plåt och gjutgods
Kablage
FEM analyser
Dokumentation
Ritningsframtagning

Omfattning: 400 komponenter
Cadverktyg: CatiaV5
PDM system: TeamCenter