Få konsultfirmor kan sätta upp en workshop eller med kort varsel ta sig an en konceptstudie. Det här är ett klockrent exempel på hur ett samarbete med en konsultfirma ska vara, säger Jenz Torstensson, Director of Technology på Mobitec AB.

Bus-mobi1-1024x682
Uppdragen pågick 2011-2012 och sysselsatte från en till åtta konsulter.

Uppdragen

Konsult: Ingick i projekt med en ny generation LED-skyltar med höga krav på produkten. Utveckling för att få ner vikten och storleken, använda nya material och kapa produktionstiden med hälften. Konceptutveckling: Med kort varsel önskade Mobitec förslag på hur de kunde montera en videoskylt för presentation för en potentiell kund. Övergripande mål med tuffa krav. Från det fick Conmore fria tyglar och presenterade sedan resultaten.

Workshop: Produkten i fråga hos Mobitec var en dukskylt som de tillverkar och levererar till Londons dubbeldäckarbussar. Dukskylten har många rörliga delar, är mekaniskt väldigt komplex och tar lång tid att och montera. Deltagarna bestod av ett team från Mobitec och konsulter från Conmore.

 

En mix av samarbetsuppdrag

Konsult: Mobitec AB var i en rekryteringsprocess av en mekanikingenjör och såg då möjligheterna med en konsult från Conmore. Jenz Torstensson, Director of Technology på Mobitec:
– Vi behövde en konsult som på plats hos oss kunde jobba med mekanik. Han blev direkt inkastad i hetluften, då i samband med att han kom in startade vi ett projekt med en ny generation LED-skyltar. Vi ställde väldigt höga krav på produkten. Vi ville få ner vikten och storleken, använda nya material, kunna producera den snabbt och kapa produktionstiden med hälften. Konsulten från Conmore fick axla mycket ansvar från första dagen.

MobiLED_Ultima1

Konceptutveckling: Sommaren 2012 anlitade Mobitec Conmore för att få nya idéer och nya tankar till ett nytt projekt med en videoskylt. Mobitec önskade förslag på hur de kunde montera skylten för presentation för en potentiell kund.
Det var lösa boliner från början. De fick se hur produkten ser ut idag. Sedan satte jag övergripande mål med vissa krav; tuffa krav på dimension och vikt, kryddat med givna krav om hur man monterar och vilken siktytan skulle vara för att det skulle vara lätt att läsa texten. Från det fick de fria tyglar och presenterade sedan vad de kom fram till. Vi hade några avstämningar och slutligen fick vi presentation och en rapport från Conmore, säger Jenz Torstensson

Workshop: Praktiskt lades workshopen några timmar efter arbetstid. Deltagarna bestod av ett team från Mobitec och konsulter från Conmore. Workshopen på fyra timmar var informell och började lättsamt med en smörgås och introduktion. Deltagarna delades i två grupper, produkten ställdes på bordet och alla fick skärskåda designen för att sedan kunna spåna fritt. Det blev kreativt och inga förslag kasserades utan allt skrevs upp för att diskuteras närmare senare. En workshop som Mobitec hade med Conmore är något Jenz Torstensson kan tänka sig att arrangera även i framtiden.
– Ja, absolut. Det var både roligt och på några timmar kunde vi få många förslag till att utveckla produkten. Workshopen var ett snabbt sätt att komma till resultat, och vi fick en lista med förbättringar och saker vi kan göra på andra sätt. Nytt blod och nya idéer gjorde att vi kunde lyfta blicken, säger Jenz Torstensson

 

Klockrent exempel på hur ett samarbete ska vara

– Conmore har kompetensen att kunna erbjuda tjänster i alla situationer. Som företag har man olika behov vid olika tidpunkter. Vi hade ett akut behov där vi behövde någon på plats, vi behövde en konceptstudie på några veckor och vi behövde en workshop på några timmar. De levererade allt det. Få konsultfirmor kan sätta upp en workshop eller med kort varsel ta sig an en konceptstudie. Det här är ett klockrent exempel på hur ett samarbete med en konsultfirma ska vara, avslutar Jenz Torstensson.

BildPåJenz

Uppdragen inkluderar:
Konsultuppdrag som mekanikingenjör
Ritningsframtagning
Dokumentation
Mekanisk konstruktion
Konceptutveckling
Design

Vill ni veta mer?
Kontakta oss gärna:
Marcus Carlsson
Mob: 0707-505255
Mail: marcus.carlsson@conmore.se