Conmore och Mitsubishi Electric har under tre år haft ett gemensamt traineeprogram för att nyexaminerade ingenjörer ska få utvecklas till fullfjädrade konsulter. Det är en win-win-situation för de båda, men de stora vinnarna är de nya konsulterna som får praktisera i det verkliga arbetslivet.

Uppdragen

– Resurskonsulter
– Mekanikkonsult på Volvo
– Traineeprogram för nya konsulter

 
De nya konsulterna Conmore anställer har de teoretiska kunskaperna som krävs men har inte varit ute och arbetat, och därför har inte arbetslivserfarenheten som många efterfrågar. På Mitsubishi Electric får de under några månader erfarenheten av det praktiska arbetet. Helt enkelt hur de omsätter det teoretiska från skolan till arbetet som ingenjör och konsult.

 

Förtroende skapar unikt samarbete

I Göteborg är Mitsubishi Electric verksamhet inriktad på utveckling och projektledning inom bilindustrin. De arbetar bland annat med infotainment, främst för Volvo PV, men även traditionell bilel. Conmore och Mitsubishi Electric har samarbetat i ett femtontal år och för tillfället finns det på Mitsubishi elektronikingenjörer från Conmore som resurskonsulter och en Conmorekonsult på Volvo på uppdrag av Mitsubishi. Alla år de har samarbetat gör att de känner en trygghet och ett förtroende för varandra.

Vårt samarbete är unikt. Jag har försökt få andra konsultfirmor intresserade av den här möjligheten men det är bara Conmore som varit intresserade och sett fördelar med det. Vi båda ser det som win-win, säger Jan Billig, General Manager på Mitsubishi Electric.

 

Unga blir färdiga för arbetslivet

Det handlar inte bara om att Conmore och Mitsubishi Electric vinner på arrangemanget utan även att den nya konsulten blir färdig för det riktiga yrkeslivet. För utan arbetslivserfarenhet är det svårt för unga ingenjörer direkt från högskolan att få konsultuppdrag.

Det de får lära sig hos oss är fordonskunskapen som är unikt för Göteborg, och det man inte lär sig i skolan. Men även hur el och elektronik fungerar i bilar då det är rätt unik miljö. Till exempel i en dator är det relativt trygg miljö medan i en bil skiftar det mellan varmt och kallt. Men det viktiga är ändå att de lär sig att självständigt utföra det som i skolan kanske har varit strukturerat och färdigplanerat, säger Jan Billig.

 

Extra resurser för handledare

Projektet har pågått i ungefär tre år, med en ny trainee varje halvår. Under åren har de gett möjligheten till sex nya konsulter. Det tar extra resurser från Mitsubishi Electric då traineen behöver handledare och mentor, men det är det värt.

Men det har fungerat väldigt bra både för både oss och Conmore men även för de personerna som varit med. De som kommer till oss har redan gått igenom Conmores urvalsprocess, de anställer inte vem som helst, och de unga tar ofta med sig in ny energi och entusiasm till oss. Fullärd blir man aldrig men alla som varit hos oss har blivit fullfjädrade konsulter. Nästan två av tre som vi har haft här har fått fortsatt uppdrag hos oss och vi fortsätter gärna på det här sättet även i framtiden, det fungerar jättebra, säger Jan Billig på Mitsubishi Electric.

Uppdragen inkluderar:
– Mekanisk konstruktion
– CAD (Catia V5)
– Verifierande testning
– Analys av fel
– Fältprov
– CANalyzer
– CANoe
– JIRA
– Volvospecifika verktyg