Pressmeddelande
22-08-31

Conmore Ingenjörsbyrå får nya ägare och blir en del av ASTEK Group.

Franska Astek Group har förvärvat Conmore Ingenjörsbyrå, specialiserat på teknikkonsulter med 150 anställda i Göteborg och Stockholm.

I mer än 30 år har Conmore framgångsrikt uppfyllt förväntningarna från stora industrikoncerner genom att tillhandahålla sin expertis inom mekanik, inbyggda system och elektronik inom fordons-, järnvägs-, och energisektorerna.

Denna verksamhet gör det möjligt för Astek att etablera sig i Norden och stärka sitt europeiska fotavtryck.

”Jag är mycket glad över att Conmore fortsätter sin tillväxt inom en koncern med mycket gedigen erfarenhet och vars starka närvaro inom transport-, flyg-, telekom-, IT- och energisektorn i Frankrike och runt om i världen kommer att ge nya möjligheter både för Conmore som bolag och för våra anställdas utveckling.” säger Andreas Svensson, VD på Conmore.

Julien Gavaldon, styrelseordförande för Astek Group tillade: ”Förvärvet av Conmore är ett nytt nyckelsteg i vår utveckling. Förutom ett fotavtryck i Norden som öppnar stora utvecklingsmöjligheter, stärker vi vår ”smarta industri”-gren med hög kompetens inom produktutveckling och inbyggda system. Vi övertygades både av den tekniska kompetensen hos Conmore-anställda och av ambitionen hos dess ledningsgrupp.

Vi kan nu ge omfattande support till våra kunder inom fordons-, försvars- och järnvägssektorerna, tack vare våra lokala kontor och vår stora bas i Polen. Från och med idag är jag mycket glad över att kunna involvera alla Conmore-anställda i Asteks utvecklingsäventyr.”

 

Om Astek

Astek grundades i Frankrike 1988 och är en global aktör inom ingenjörs- och teknikkonsultverksamhet, som finns på 5 kontinenter. Med sin expertis inom många industriella och tertiära sektorer stödjer Astek sina internationella kunder i den intelligenta distributionen av deras produkter och tjänster, och i implementeringen av deras digitala transformation.

Sedan starten har koncernen baserat sin utveckling på en stark kultur av entreprenörskap och innovation, och på stöd och kompetensutveckling av sina 6 400 anställda som varje dag engagerar sig för att främja länken mellan digital teknik och komplex systemteknik. Genom att integrera Conmore räknar koncernen med att uppnå en omsättning på 500 miljoner euro 2022. https://atekgroup.fr

 

Om Conmore

Conmore grundades i Sverige 1991 med en gemensam passion för produktutveckling och strävar efter att lösa de komplexa tekniska utmaningar som sina kunder, globala industriella aktörer inom transport- och energisektorerna står inför. Genom att förlita sig på sin personalpolicy i hjärtat av företagets strategi, och genom att tillhandahålla sin expertis och innovation till sina kunder, har Conmore blivit en nyckelaktör inom ingenjörskonst och samlat mer än 150 anställda i Göteborg och Stockholm. https://conmore.se