VÅR PERSONALPOLICY

Laget är inte starkare än sin svagaste länk – mår medarbetare och uppdragsgivare bra så mår laget bra. Våra medarbetare får ta ett stort eget ansvar och alltid kunna känna ledningens stöd i sitt dagliga arbete. Kön eller härkomst spelar ingen roll, det är teknikkunnandet och det personliga engagemanget som är det viktiga.

Våra medarbetare skall kunna känna trygghet och trivsel med arbetet, få stimulans och utvecklas i sina uppdrag. Det uppnår vi dels genom tekniskt intressanta uppgifter och dels genom olika aktiviteter både i och utanför arbetet som stärker de sociala banden mellan kollegor. Den enskildes utveckling och harmoni har en direkt koppling till Conmores fortsatta framgångar.

Checklista för Conmoriter:

  • Alla ska känna tillfredsställelse med sina uppgifter och uppdrag.
  • Alla arbetar medvetet för nöjdare kunder.
  • Alla ska känna ledningens stöd i det dagliga arbetet.
  • Alla ska känna tillhörighet och gemenskap med sina kollegor.
  • Alla känner till, förstår företagets mål och arbetar för att de uppnås.
  • Alla ska känna sitt värde och sin betydelse och ta eget ansvar.
  • Ingen ska riskera ohälsa genom sitt arbete på Conmore.

VÅR AFFÄRSIDÉ
Conmore AB ska med egen kompetens och välutbildad personal, som till största delen arbetar med kunden för att få en nära kontakt och bred kunskap om kundens behov, erbjuda konsultationer inom konstruktion, provning och teknisk projektledning till industrin och dess system- och underleverantörer.

VÅR VISION – ett mänskligt fokus i en teknisk värld
Vi skall vara en stark och utvecklande partner till våra kunder. De anställda skall känna en stolthet att arbeta på Conmore och vi skall vara det självklara valet på arbetsmarknaden. Genom ständiga förbättringar säkerställer vi ett långsiktigt hållbart arbetsliv.