Vårt miljö- och kvalitetsarbete

Hållbarhet är en av vår tids stora ödesfrågor. Vi vill ta vårt ansvar och vara en postiv kraft i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Här kan du läsa mer om vår miljöpolicy samt ta del av vårt kvalitetsarbete.

Miljöpolicy

 

Så här tänker vi:

Vi arbetar löpande med ett tydligt fokus på miljö- och hållbarhet. Målet är att Conmore ska vara en del i en varaktig utveckling mot ett ekologiskt hållbart samhälle, skydda miljön och förebygga föroreningar. Vi uppmuntrar alla våra konsulter att ständigt arbeta för att förbättra hela företaget inom miljöområdet, från inköp till avfallshantering och tjänsteresor.

Vårt miljöledningssystem utgör grunden för vårt miljöarbete. Att lagar och andra krav följs och gärna överträffas är en viktig del i det arbetet. Vi ska även följa utvecklingen så att ny teknik kan användas för att exempelvis minimera utsläpp från våra transporter. Eftersom vi är ett konsultföretag ska vi inte enbart knyta vårt miljöarbete till våra kontor utan också försöka påverka våra uppdragsgivare att arbeta för ett hållbart samhälle.

Kvalitetspolicy

 

Vi och våra konsulter strävar efter:

  • Att ha full kunskap om våra kunder & anställdas krav och förväntningar, samt uppfylla dessa behov bättre än våra konkurrenter.
  • Att våra kunder och anställda alltid känner fullt förtroende för oss.
  • Att varje uppdrag ska vara en rekommendation för kommande affärer.
  • Samtliga aktiviteter ska därför följa fastlagda riktlinjer. Rutiner och systemets effektivitet ska följas upp.
  • Kvalitetsarbetet styrs mot noll fel genom ständig strävan efter årliga förbättringar, som ska formuleras, göras kända och följas upp.