Hur är det att vara kund till Conmore?

Som kund till oss kommer du att märka att vi är enkla och smidiga att samarbeta med. Vår styrka är vår entreprenöriella, snabbfotade inställning och vår förmåga att hitta rätt kompetens till just ditt projekt. Vi vill att du upplever oss som en flexibel, kompetent utvecklingsavdelning – som står redo när du behöver den.

 

Tillgång till teknisk spetskompetens

Bland våra medarbetare finns svårslagen teknisk kompetens och en genomgående känsla av ”vi fixar det”. Det kommer du som kund att märka. Vi ser till att du alltid får den kompetens som krävs, för att göra ert projekt framgångsrikt.

Engagerad projektledning

Om det är något som vi har lärt oss under våra många kunduppdrag, så är det vikten av projektledning. Vi vågar därför påstå att Conmore har några av marknadens bästa och mest erfarna projektledare. Det ger dig trygghet i att era projekt utförs på rätt tid, till överenskommen budget och med de resultat som ni satt upp.

Kvalitetssäkrad leverans

Conmore arbetar utifrån beprövade processer och rutiner för att leverera en konsekvent hög nivå i de projekt som vi är involverade i. Vi följer upp och gör förändringar där det krävs och arbetar agilt för att snabbt och enkelt justera om ert behov ändras. Vårt stringenta ledningssystem för kvalitet och miljö sätter ramarna.

Vår kundidé

Vår kundidé är enkel; vi vill ha nöjda kunder som får ett högt värde av att samarbeta med oss. Vägen dit har vi sammanfattat i fyra punkter.

Omtanke om varje kundrelation

Conmore har stor erfarenhet av att arbeta med både stora och små kunder. Vissa projekt involverar tiotals Conmoriter, andra en eller ett par. Vi arbetar alltid långsiktigt och sätter relationen i första rummet – oavsett storleken på projektet.

Tryggt

Conmore kallas ibland för det trygga konsultbolaget. Bakgrunden till det är att vi erbjuder en trygg och långsiktig arbetsplats för våra medarbetare. För dig som kund innebär det att du får en långsiktig, trygg partner som levererar de resultat som ni vill uppnå.

Nära samverkan

Alla framgångsrika projekt bygger på en förståelse för både de affärsmässiga och tekniska utmaningarna under projektets gång. Med Conmore får du en erfaren, kunnig projektledare som löpande fångar upp ert behov.

Passion för teknik

Vi är teknikkonsulter – i själ och hjärta. I våra medarbetare får du en kreativ och engagerad team-medlem med stort intresse för teknik och innovation.