Vi har en väldigt bra gemenskap och hittar på mycket saker ihop. Sammanhållningen är viktig för att jag ska trivas på ett företag, särskilt på ett konsultföretag där vi är utspridda.Grundarna Anders och Joakims ambition var att behålla den familjära känslan när företaget expanderade, något jag tycker de lyckats med. Vi arbetar under stort eget ansvar men känner alltid ledningens stöd, man är trygg och vi har roligt ihop. Vi trivs tillsammans.

 

En stor fördel är att utvecklingssamtalen fokuserar på individens mål i den personliga karriären. Jag får vägledning och hjälp med att nå mitt mål. De ser till individens behov, inte bara konsultfirmans bästa. Vi conmoriter träffas ofta genom regelbundna gemensamma luncher och frukostar, olika arrangemang, vinter- och sommarfest, after work och dessutom en årlig gemensam resa. I och med att vi arbetar med så vitt skilda inriktningar, är det alltid kul att träffas och ta del av andras erfarenheter.

Sophie Hertz, Group Manager