Stöd och trygghet är oerhört viktigt på en arbetsplats. Jag känner en stor trygghet och att jag har ledningens stöd i mitt arbete. Genom att man får stöd, så vågar man mer och därigenom utvecklas man snabbare.

 

När jag kommer till jobbet gör jag något som jag tycker är intressant, med stimulerande arbetsuppgifter. För mig är det inte bara viktigt att det går bra på jobbet, utan att man också utvecklas – något jag har möjlighet att göra på Conmore. Här utvecklas man i rask takt.

Vi är ett team, så upplever jag det. I början var Conmore lite av min familj, då jag kom ensam till Sverige och inte kände någon. Företaget tog hand om mig och blev min trygghet. Redan från början kände jag att företaget brydde sig.

Något som främjar lagkänslan är att vi ’conmoriter’ träffas ofta, även om vi inte ses varje dag på arbetet. Alla känner alla och hjälper varandra. Den sociala kommunikationen är viktig, det är något av det bästa med att jobba på Conmore.

Mohammad Abdulrazak, Design engineer