Conmore ger mig trygghet, glädje och jag känner stolthet över att jobba på Conmore.

Jag känner alltid att jag kan vara med att påverka min situation, både vad det gäller uppdraget och internt i företaget. Om jag vill utöka min kompetens så erbjuds man kurser eller utbildningar.

Trots att Conmore hela tiden växer så lyckas de att bibehålla den familjära känslan, de har en unik sammanhållning i företaget. Det är en platt organisation med fokus på medarbetaren. Vi har regelbundna utvecklingssamtal och ett till ett samtal med våra gruppchefer. De ser till medarbetarnas bästa att de mår bra och hela tiden utvecklas.

Emma Ljunglund, Projektledare