OM CONMORE

DET SJÄLVKLARA VALET

Vi är det trygga konsultbolaget som är kända för vår kompetens, vårt engagemang och för vår familjära känsla i företaget. I mer än 25 år har vi arbetat med projektledning, konstruktion, provning och kvalitet med fokus på produktutveckling – och vi blickar ständigt framåt. Idag består Conmore av fler än 120 medarbetare och vi omsätter över 80 miljoner kronor/år.

Upptäck glädjen i att trivas på jobbet
Vi vill att våra medarbetare ska trivas och må bra, därför jobbar vi enbart med fasta anställningar. Som konsult hos oss har du full lön även om du inte är ute på uppdrag. Vår familjära känsla i företaget är vad som gör oss speciella – den ser vi till att behålla genom att ordna många interna aktiviteter och arrangemang.

A qualified member of Netgroup
Vi är en del av Netgroup – ett av de ledande teknikkonsultföretagen inom svensk fordonsindustri. Netgroup ägs av oss och ett antal andra etablerade ingenjörsföretag. Tillsammans erbjuder vi över 1 000 nyfikna specialister som brinner för att lösa alla tänkbara – och otänkbara – utmaningar.

VÅR VÄRDEGRUND

För att vara säkra på att vi lever som vi lär vilar vår verksamhet på en värdegrund av fyra färgade hörnstenar. Den varma röda färgen symboliserar omtanke, den solida grå samverkan, den behagliga gulgröna trygghet och den klara vita står för ansvar. Dessa fyra färger lägger grunden för allt vi gör: våra uppdrag och våra relationer med både kunder och medarbetare.

Omtanke
Vi månar om människan. Laget är inte starkare än sin svagaste länk – mår medarbetare och uppdragsgivare bra, mår laget bra. Omtanke är en förutsättning för att vi tillsammans ska leverera innovativa tekniklösningar. Vi är ödmjuka. Ödmjukhet ger respekt, det vill säga, vi ger aktning eller vördnad för en annan person. Det innebär att vi värdesätter en persons egenskaper för att kontinuerligt utveckla oss som människor. Vi visar glädje och är goda förebilder och vill genom det uppmuntra andra.

Ansvar
Vi vill ta vårt ansvar. Hos oss skall alla känna sitt värde, sin betydelse och en trygghet. Med tryggheten i ryggen ska uppdragsgivare såväl som medarbetare känna tillit som bygger på långsiktighet.

Trygghet
Vi vill att våra medarbetare och kunder skall känna trygghet. Med fast anställning, fast lön och socialt ansvar skapar vi en långsiktig relation. Vi ser till individens bästa, vi värnar om att våra medarbetare skall må bra och utvecklas tillsammans med oss.

Samverkan
Vi vill samverka. Kärnan i Conmore är Technical Team Spirit: att vi tillsammans med uppdragsgivaren är delar av en gemenskap – ett lag. Samtidigt som vi samarbetar är individen minst lika viktig som laget. Vårt fokus på vår unika samverkan gör att vi genom korta beslutsvägar når våra uppsatta mål.

HUR ÄR DET ATT JOBBA PÅ CONMORE?

Här berättar Conmoriter om technical team spirit i praktiken, om tryggheten i en fast anställning på ett konsultföretag och mycket mer.

Läs vad Sophie, Anna, Mohammad och Oskar har att säga om sin erfarenhet av Conmore.

ANNA LINDGREN, DESIGN ENGINEER

Oavsett hur du är som människa eller vilka kunskapsområden du har, så hittar Conmore ett uppdrag som passar dig och dina ambitioner. Det är en fantastisk styrka hos ett företag.

LÄS MER

OSKAR EWEHAG, DESIGN ENGINEER

Conmore har en unik lagkänsla och sammanhållning bland medarbetarna. Företaget arbetar aktivt för lagandan, det finns en omtanke hos ledningen om sina anställda som är speciell.

LÄS MER

MOHAMMAD ABDULRAZAK, DESIGN ENGINEER

Stöd och trygghet är oerhört viktigt på en arbetsplats. Jag känner en stor trygghet och att jag har ledningens stöd i mitt arbete. Genom att man får stöd, så vågar man mer och därigenom utvecklas man snabbare.

LÄS MER

SOPHIE OLSSON, GROUP MANAGER

Vi har en väldigt bra gemenskap och hittar på mycket saker ihop. Sammanhållningen är viktig för att jag ska trivas på ett företag, särskilt på ett konsultföretag där vi är utspridda. Grundarna Anders och Joakims ambition var att behålla den familjära känslan när företaget expanderade, något jag tycker de lyckats med.

LÄS MER

VÅR PERSONALPOLICY

Laget är inte starkare än sin svagaste länk – mår medarbetare och uppdragsgivare bra så mår laget bra. Våra medarbetare får ta ett stort eget ansvar och alltid kunna känna ledningens stöd i sitt dagliga arbete. Kön eller härkomst spelar ingen roll, det är teknikkunnandet och det personliga engagemanget som är det viktiga.

Våra medarbetare skall kunna känna trygghet och trivsel med arbetet, få stimulans och utvecklas i sina uppdrag. Det uppnår vi dels genom tekniskt intressanta uppgifter och dels genom olika aktiviteter både i och utanför arbetet som stärker de sociala banden mellan kollegor. Den enskildes utveckling och harmoni har en direkt koppling till Conmores fortsatta framgångar.

Checklista för Conmoriter:

 • Alla ska känna tillfredsställelse med sina uppgifter och uppdrag.
 • Alla arbetar medvetet för nöjdare kunder.
 • Alla ska känna ledningens stöd i det dagliga arbetet.
 • Alla ska känna tillhörighet och gemenskap med sina kollegor.
 • Alla känner till, förstår företagets mål och arbetar för att de uppnås.
 • Alla ska känna sitt värde och sin betydelse och ta eget ansvar.
 • Ingen ska riskera ohälsa genom sitt arbete på Conmore.

VÅR AFFÄRSIDÉ
Conmore AB ska med egen kompetens och välutbildad personal, som till största delen arbetar med kunden för att få en nära kontakt och bred kunskap om kundens behov, erbjuda konsultationer inom konstruktion, provning och teknisk projektledning till industrin och dess system- och underleverantörer.

VÅR VISION – ett mänskligt fokus i en teknisk värld
Vi skall vara en stark och utvecklande partner till våra kunder. De anställda skall känna en stolthet att arbeta på Conmore och vi skall vara det självklara valet på arbetsmarknaden. Genom ständiga förbättringar säkerställer vi ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

MILJÖ & KVALITET

Vår miljöpolicy

Conmore och våra konsulter arbetar ständigt med fokus på vår miljö. Vi vill vara en del i en varaktig utveckling mot ett ekologiskt hållbart samhälle, skydda miljön och förebygga föroreningar. Vi uppmuntrar alla våra konsulter att ständigt arbeta för att förbättra hela företaget inom miljöområdet, från inköp till avfallshantering och tjänsteresor. Vårt miljöledningssystem utgör grunden för vårt miljöarbete, att lagar och andra krav följs och gärna överträffas är också är en viktig del i det arbetet. Vi ska även följa utvecklingen så att ny teknik kan användas för att exempelvis minimera utsläpp från våra transporter.

Eftersom vi är ett konsultföretag ska vi inte enbart knyta vårt miljöarbete till kontoret utan också försöka påverka våra uppdragsgivare att arbeta för ett hållbart samhälle.

Vår kvalitetspolicy

Vi och våra konsulter strävar efter:

 • Att ha full kunskap om våra kunder & anställdas krav och förväntningar, samt uppfylla dessa behov bättre än våra konkurrenter.
 • Att våra kunder och anställda alltid känner fullt förtroende för oss.
 • Att varje uppdrag ska vara en rekommendation för kommande affärer.
 • Samtliga aktiviteter ska därför följa fastlagda riktlinjer. Rutiner och systemets effektivitet ska följas upp.
 • Kvalitetsarbetet styrs mot noll fel genom ständig strävan efter årliga förbättringar, som ska formuleras, göras kända och följas upp.