Vår värdegrund

För att vara säkra på att vi lever som vi lär vilar vår verksamhet på en värdegrund av fyra färgade hörnstenar. Den varma röda färgen symboliserar omtanke, den solida grå samverkan, den behagliga gulgröna trygghet och den klara vita står för ansvar. Dessa fyra färger lägger grunden för allt vi gör: våra uppdrag och våra relationer med både kunder och medarbetare.

Personalpolicy

Laget är inte starkare än sin svagaste länk – mår medarbetare och uppdragsgivare bra så mår laget bra. Våra medarbetare får ta ett stort eget ansvar och alltid kunna känna ledningens stöd i sitt dagliga arbete. Kön eller härkomst spelar ingen roll, det är teknikkunnandet och det personliga engagemanget som är det viktiga.

Miljö & Kvalitetspolicy

Vi vill vara en del i en varaktig utveckling mot ett ekologiskt hållbart samhälle, skydda miljön och förebygga föroreningar. Vi uppmuntrar alla våra konsulter att ständigt arbeta för att förbättra hela företaget inom miljöområdet, från inköp till avfallshantering och tjänsteresor.