YRGO

24 feb 2022

För Conmore är det en självklarhet att ha en bra relation med olika skolor för att kunna hitta framtidens ingenjörer.

För Conmore är det en självklarhet att ha en bra relation med olika skolor för att kunna hitta framtidens ingenjörer.

En av de skolor som vi under flera års tid haft ett lyckat samarbete med är YRGO, Högre Yrkesutbildning i Göteborg med inriktning CAD-teknik. Vi har haft möjligheten att ta in flera studenter på praktik/LIA, Lärande I Arbete, som sedan lett till anställning. Vi har valt att forma praktiken utifrån våra kunders arbetsmetodik för att på bästa sätt förbereda studenterna.

En av dessa studenter är Niklas Karlberg, han började sin karriär genom praktik på Conmore som sedan ledde till anställning. Enligt Niklas själv var LIA på Conmore en rejäl språngbräda in i arbetslivet. Det gav en bra grund för hur de olika kunderna arbetar, deras arbetssätt och processer, vilket skiljer sig en del från vad som lärs ut under utbildningen. Utöver praktik får studenterna gå interna utbildningar på Conmore för att komplettera och fördjupa sig inom konstruktion och material.

En av de som brinner mest för våra LIA/CAD-tekniker är Rickard Kempe på Conmore och det är tack vare honom och hans handledning vår praktik är så lyckad.

Niklas tycker även att Conmore agerade välkomnande och inkluderande mot honom och de övriga studenterna, vilket gjorde att han snabbt kände sig som en del av företaget. Det var en stor anledning till att han sedan tog anställning på Conmore. ”Conmores investering i mig som ung konstruktör är ovärderlig. Conmore är en fantastisk arbetsgivare som brinner för sina medarbetares utveckling och välmående”.

Bättre framgångssaga än så är svårt att hitta. Nu söker Conmore efter nästa LIA-gäng, ta chansen att hoppa på!

Fler nyheter inom ämnet