Workshop

16 jan 2020

Som ett sätt att väcka den kreativa tankeförmågan som finns inneboende i varje människa används olika metoder, tekniker och verktyg. En intern aktivitet hölls på kontoret under december månad med tema kring den kreativa processen att idégenerera. Workshopen fokuserade på framförallt två metoder av tänkande, avvikande och konvergerande. Deltagarna fick under vägledning av vår medarbetare Angelique Rowland ta sig igenom olika delmoment från brainstorming till framtagning av ett konkret koncept.

Som ett sätt att väcka den kreativa tankeförmågan som finns inneboende i varje människa används olika metoder, tekniker och verktyg. En intern aktivitet hölls på kontoret under december månad med tema kring den kreativa processen att idégenerera. Workshopen fokuserade på framförallt två metoder av tänkande, avvikande och konvergerande. Deltagarna fick under vägledning av vår medarbetare Angelique Rowland ta sig igenom olika delmoment från brainstorming till framtagning av ett konkret koncept.

Stämingen var god under workshopen och övningarna väckte en del tankar som skulle kunna vara av värde för framtiden, insikter såsom att det är givande att sitta i grupp och våga ventilera nya tankar om kända eller okända produkter. Teknikerna som användes fungerade för att låsa upp den kreativa förmågan hos deltagarna och metoden kan på sikt bidra till bra brainstorming och idégenerering i framtida nyutvecklingsprojekt. Workshopen fungerade även som en bra övning i team-building, eftersom teknikerna i mångt och mycket bygger på tillit till varandra. I den senare delen med fördjupningar i konvergerande tänkande finns det lärdomar att hämta i att kunna skilja på konstruktiv och personlig kritik.

Viktiga tankeställare om öppenhet, att våga tänka fritt utanför ramarna och att tillåta andra att göra det, utan att kritisera det som är alldeles för nytänkande eller ”otekniskt” diskuterades med reflektioner från verkliga situationer. I en tillåtande och uppmuntrande miljö finns det oändliga möjligheter till nyutveckling!

Vill ni arbeta på ett företag som prioriterar utveckling? Sök då någon utav våra lediga tjänster. Du kan också skicka in en spontanansökan om ingen av de befintliga tjänsterna känns helt rätt.

Fler nyheter inom ämnet