[:sv]Technical Team Spirit[:]

04 maj 2016

[:sv]För Conmore så är Technical Team Spirit inte bara en fräck slogan, utan det är något som vi tar ansvar för att leva upp till. Vi vill ha personal som delar våra värderingar om en positiv laganda och välmående medarbetare, då skapas Technical Team Spirit. Technical står för kompetensen, team står för våra anställda och spirit står för hur vi gör det (med stolthet och känsla).

[:sv]För Conmore så är Technical Team Spirit inte bara en fräck slogan, utan det är något som vi tar ansvar för att leva upp till. Vi vill ha personal som delar våra värderingar om en positiv laganda och välmående medarbetare, då skapas Technical Team Spirit. Technical står för kompetensen, team står för våra anställda och spirit står för hur vi gör det (med stolthet och känsla).

För att leva upp till Technical Team Spirit så spelar varje områdeschef en stor roll. Dessa verkar under olika områden i samma roll – både med kunder och medarbetare, och det är avgörande att de har samma värderingar och känsla för verksamheten som Joakim och Anders. Målsättningen är att alla ska må bra på arbetet och att det hela tiden finns en kommunikation inom företaget. Där spelar områdescheferna en stor roll, det är viktigt att de har en bra kommunikation med anställda som de skickar på uppdrag så att våra medarbetare känner en trygghet i deras arbete.

Fundamentet till den goda stämningen inom företaget ligger i företagets praxis. Grundbulten är att respektera och vara ödmjuk inför sina medmänniskor. Liknelsen av ett lagarbete med koppling till sportvärlden återkommer i beskrivningen av företagets manifest för medarbetare. En välmående personal är en absolut förutsättning för att verksamheten ska kunna utvecklas och växa. Vår ambition är att vara den trygga arbetsgivaren som tar hand om både kunder och anställda, och som är måna om att alla mår bra i företaget. För att odla, understödja och bibehålla en familjär laganda inom företaget är aktiviteter utanför arbetets ramar, gärna med övriga familjemedlemmar, en betydelsefull ingrediens.

Omtanke om sina anställda och den elementära insikten om att en välmående personal presterar bättre kan tyckas vara en självklarhet på varje enskilt svenskt företag. I takt med att Conmore växer blir kraven större på att vi har en bra kommunikation i bolaget. Detta är något som vi arbetar med dagligen så att vi når ut till alla anställda.

Vill du veta mer om oss, tryck då här här.[:]

Fler nyheter inom ämnet