[:sv]Stress[:]

11 aug 2016

[:sv]Att arbeta som konsult kan vara stressigt. Conmore använder sig utav fast lön och fast anställning som en del i att minska stressen och skapa en trygghet för våra anställda.

[:sv]Att arbeta som konsult kan vara stressigt. Conmore använder sig utav fast lön och fast anställning som en del i att minska stressen och skapa en trygghet för våra anställda.

Det påstås att ingenjörer är en riskgrupp för stress. Idag lever vi ett samhälle där tid är pengar, detta medför att vi har oerhört pressade scheman som inte är hälsosamt. För Conmore och andra konsultföretag så upplevs detta då många leverantörer sätter tajta tidplaner och det gäller då att man är effektiv som konstruktör. Conmore är medvetna om detta och vi försöker att ta vårat ansvar och undvika ohälsosamma situationer så mycket som det går. Där spelar områdescheferna en stor roll, det gäller att de följer upp och visar omtanke för medarbetarna och se till att de arbetar i en situation som är hälsosam. Oftast gäller det att samverka och föra en dialog för att kunna undvika stressiga situationer.

Det är många arbetsgivare som inte tar sitt ansvar vad gäller stress och arbetsrelaterade sjukdomar. Conmore strävar efter att ha en så hälsosam arbetsplats som möjligt. Bland annat så har vi föreläsningar om stress på företaget och hur man kan göra för att undvika stressrelaterade situationer på jobbet. Detta är ett bra sätt för våra anställda att få en tankeställare och fundera på hur de kan göra för att få ett effektivare arbetssätt och därigenom minska stressen.

Idag när vi lever i ett samhälle där stress är vanligt så gäller det för företagen att ta tag i problemet. Det är något som vi på Conmore har gjort genom bland annat föreläsningar om stress och genom att undvika projektanställningar.

Om ni vill kontakta oss kan ni göra det här.

 [:]

Fler nyheter inom ämnet