Spännande uppdrag på CEVT

26 sep 2023

Många av våra anställda sitter på spännande och utmanande uppdrag. Vår medarbetare Oskar Ewehag har till exempel idag uppdrag på CEVT som Concept Design Engineer av Seat structure. Uppdraget innefattar framförallt konceptgenerering och konceptutveckling av framtidens stolstruktur.

Många av våra anställda sitter på spännande och utmanande uppdrag. Vår medarbetare Oskar Ewehag har till exempel idag uppdrag på CEVT som Concept Design Engineer av Seat structure. Uppdraget innefattar framförallt konceptgenerering och konceptutveckling av framtidens stolstruktur.

Oskar jobbar i ett litet team med två kollegor i ett projekt där tidshorisonten ligger några år fram i tiden. Tillsammans arbetar de för att identifiera rörelsemönstret vid justering av stolarna och hur det i sin tur kan påverka konstruktionen. De generar idéer genom en kombination av workshops, brainstorming och benchmarking. På konceptuell nivå tar de sedan fram lösningar i CATIA som vägs mot varandra. Arbetet handlar mycket om att konkretisera idéer i CAD för att förstå vilka möjligheter och brister de olika koncepten har vad det gäller bland annat krocksäkerhet, design och användarvänlighet. I sitt arbete använder sig Oskar utav Catia Kinematics för att simulera hur delarna i stolen kommer röra sig gentemot varandra och övriga interiören. Varje vecka sker delleveranser där teamet presenterar vad de kommit fram till.

Något Oskar uppskattar är friheten i sitt uppdrag där han styr över sin egen tid, så länge som han levererar ett bra resultat. Han tycker också det är roligt att jobba i just dessa tidiga faser av utvecklingen, eftersom det fortfarande finns stort utrymme att påverka produkten.

Att kunna erbjuda uppdrag som är roliga och stimulerar våra konsulter är viktigt för Conmore. Är du också sugen på ett spännande uppdrag? Hör av dig till Conmore för att veta mer.

Fler nyheter inom ämnet