Scrum-utbildning

23 nov 2017

Milan Petrovic jobbar inom mjukvara och han har uppdrag på Zenuity. På sitt uppdrag är han Scrum Master, en Scrum Master har en coachande funktion och ska se till att teamet har rätt förutsättningar att arbeta i rätt riktning och leverera värde.

Milan Petrovic jobbar inom mjukvara och han har uppdrag på Zenuity. På sitt uppdrag är han Scrum Master, en Scrum Master har en coachande funktion och ska se till att teamet har rätt förutsättningar att arbeta i rätt riktning och leverera värde.

För att dela med sig av sin kompetens hade Milan en Scrum-utbildning för de Conmoriter som ville delta. Vi tycker det är viktigt att våra anställda får den kompetensutveckling som de vill ha, och framförallt när vi har personal som är kunniga och kan dela med sig av sin kunskap.

Vad är Scrum

Scrum är en välbeprövad agil utvecklingsmetod och kan sammanfattas som en metodik för systemutveckling. Detta har tillämpats sedan tidigt 1990-tal och är ett sätt att fördela arbetsuppgifter i tiden med bibehållet fokus på levererad affärsnytta. Tanken är att få ordning i projekt med kontinuerliga förändringar i önskemålen om funktion, till exempel att kunden upptäcker ett förbisett problem under provning av en prototyp. Traditionella utvecklingsmetoder bygger på att skriva ned funktionskrav först och implementera dem sedan, men i praktiken är det ändringar i funktionskrav som skapar oreda i projekten.

Detta var första gången som vi hade denna utbildning och det var roligt att så många ville delta. För oss är kompetensutveckling viktigt, det gäller hela tiden att hålla sig uppdaterad med det senaste inom branschen.

Om ni vill läsa mer om oss klicka här.

 

Fler nyheter inom ämnet