Projektledarkurs

12 apr 2018

För Conmore är det viktigt att våra anställda får möjlighet att utvecklas i sina roller och vi erbjuder därför kompetensutveckling i olika former flera gånger per år. Det senaste vi erbjöd våra medarbetare var en kurs i projektledarskap.

För Conmore är det viktigt att våra anställda får möjlighet att utvecklas i sina roller och vi erbjuder därför kompetensutveckling i olika former flera gånger per år. Det senaste vi erbjöd våra medarbetare var en kurs i projektledarskap.

Kursen

Kursen var både teoretisk och praktisk och hölls under sex tillfällen av Canea Partner Group som är verksamma inom utbildning och utveckling. Upplägget innebar att kursledaren först gick igenom teori, bland annat vad en projektledare ska tänka på, och att kursdeltagarna senare fick sitta i grupper och diskutera hur de skulle agera i olika scenarier. Conmoriterna som deltog i kursen var mycket nöjda med kursens innehåll och att de fick möjlighet att dela med sig och diskutera olika erfarenheter som de har.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är oerhört viktigt för alla yrkesverksamma personer eftersom det ger färsk kunskap. Med det i ryggen kan man ta på sig mer kvalificerade arbetsuppgifter eller effektivisera de arbetsuppgifter man redan har, samt dela med sig av sina nya insikter och perspektiv till kollegor. På Conmore innebär kompetensutveckling också att medarbetarnas chanser att både behålla sitt nuvarande uppdrag eller att ta ett nytt mer attraktivt uppdrag, ökar.

Projektledarkursen är bara en i raden utav all utbildning vi erbjuder våra anställda och vi har redan flera andra inplanerade senare i år.

Vill du jobba i ett företag där du får den kompetensutveckling du behöver? Se våra lediga tjänster här.

Fler nyheter inom ämnet