Pressrelease: Conmores recept på ett framgångsrikt Gasellföretag – technical team spirit

12 nov 2013

Ingenjörsbyrån Conmore är utnämnd till Gasellföretag av Dagens Industri. Företagets omsättning och antalet anställda har dubblerats de senaste fyra åren. Det är ett direkt resultat av ett långsiktigt fokus på att ingjuta positiv laganda och hög trivsel i företaget.

Ingenjörsbyrån Conmore är utnämnd till Gasellföretag av Dagens Industri. Företagets omsättning och antalet anställda har dubblerats de senaste fyra åren. Det är ett direkt resultat av ett långsiktigt fokus på att ingjuta positiv laganda och hög trivsel i företaget. anders-joakim-conmore

Conmore har lyckats växa stabilt under en fyraårsperiod då marknaden varit skakig. Något Gasell-utnämningen är bevis på. – Gasellutnämningen är ett belägg för att våra värderingar håller, att våra värderingar är gångbara hos våra kunder och anställda. Sammanhållning och genomtänkta beslut förankrade i företagets grundvärderingar är nyckeln till framgång, säger Anders Svensson, delägare. Verksamheten vilar på en värdegrund av fyra hörnstenar; omtanke, samverkan, trygghet och ansvar. Det utgör fundamentet till kundrelationer, uppdrag och medarbetare. Målsättningen är att alla ska må bra på arbetet. – Välmående personal är en absolut förutsättning för att verksamheten ska kunna utvecklas och växa. Vår ambition är att vara den trygga arbetsgivaren som tar hand om både kunder och anställda, och som är måna om att alla mår bra i företaget, säger Joakim Olsson, VD och delägare. Nomineringen till ett Gasellföretag baseras på fyra senaste årsredovisningarna. Kraven är en omsättning på minst tio miljoner kronor, minst tio anställda, fördubblad omsättning varje år de senaste fyra åren och att företaget ska ha vuxit organiskt utan inköp eller sammanslagningar. Och, självklart sunda finanser. Läs hela artikeln om Conmore och technical team spirit.

Fler nyheter inom ämnet