Nya gruppchefer inom mekanik

13 apr 2017

De senaste fyra månaderna så har vi tillsatt två nya gruppchefer inom mekanik. Helena Jansson Cardell och Sophie Olsson är de två nya gruppcheferna och de kommer ifrån olika konsultuppdrag på Conmore.

De senaste fyra månaderna så har vi tillsatt två nya gruppchefer inom mekanik. Helena Jansson Cardell och Sophie Olsson är de två nya gruppcheferna och de kommer ifrån olika konsultuppdrag på Conmore.

Helena har jobbat på Conmore i tre år och kommer ifrån uppdrag på CEVT och hon kommer att ha just CEVT som sitt ansvarsområde. Sophie har jobbat på Conmore i sju år och hennes senaste uppdrag var på Volvo personvagnar och hon kommer att ha Volvo Specialprodukter som sitt ansvarsområde. Som gruppchef på Conmore så har man hand om mellan 10 till 30 konsulter, det gäller att man säljer in dessa personer till kunder men också att man har bra personalvård.

I vår vision och strategi ligger att vi ska utvecklas och växa, och därmed växer även Conmores organisation. Det är extra glädjande när Conmoriter vill utvecklas inom bolaget, detta är något vi ser mycket positivt på. När det gäller våra nya gruppchefer så har både Helena och Sophie på sina utvecklingssamtal och andra medarbetarsamtal nämnt att de ville ha större roll på Conmore. Nu när möjligheten och behovet fanns föll det sig naturligt att först intervjua Conmoriter som anses vara lämpliga innan eventuell annonsering externt. Vi vet att ni är många som visat att ni vill utvecklas. Det finns många olika sätt att göra detta på, prata med er närmaste chef på ert utvecklingssamtal om hur din utveckling kan se ut.

Sophie tycker att det som är utmanande och roligt med den nya rollen är alla olika typer av människor hon är i kontakt med. Hon tycker att rollen som gruppchef och säljare inte är så olika, hon menar att allt bygger på kommunikation för att kunna bemöta olika typer av människor. Det utmanade är att bygga en relation och skapa ett förtroende till både kunder och personal.

Den stora utmaningen som gruppchef enligt Helena är att kunna släppa tekniken och tänka om. Att istället för att utveckla produkter och driva projekt, kunna leda människor och hjälpa dem att se sin potential och utvecklas till det de vill bli. En lika stor utmaning är att bära upp Conmore så det blir och är den mest attraktiva arbetsgivaren. Kunna matcha ett uppdrag med rätt kompetens och personlighet, se till att uppdragsgivare och konsult trivs med varandra. Det är också viktigt att finnas där för sina anställda, hänga med och vara beredd i konjunktursvängningar.

Att ha internrekrytering visar att man som anställd på Conmore har utvecklingsmöjligheter inom företaget. Vi ser internrekrytering som något positivt och att det stärker oss som företag.

Om ni vill göra samma resa som Sophie och Helena kontakta gärna oss.

Fler nyheter inom ämnet