Netgroup Energy tecknar ramavtal med ESS

14 sep 2023

Netgroup Energy har tecknat ett konsultramavtal med European Spallation Source (ESS). Med sin erfarenhet av stora installationsprojekt på kärnkraftverk världen över ansågs Netgroup besitta den kompetens som krävs och önskas för integration och koordination samt för hälsa/miljö- och säkerhetsteknik.

Netgroup Energy har tecknat ett konsultramavtal med European Spallation Source (ESS). Med sin erfarenhet av stora installationsprojekt på kärnkraftverk världen över ansågs Netgroup besitta den kompetens som krävs och önskas för integration och koordination samt för hälsa/miljö- och säkerhetsteknik.

– Även om den joniserande strålning som kommer att genereras är låg och inte alls jämförbar med den från ett kärnkraftverk så är säkerhet, utsläppsnivåer, koordinering och integration strikt reglerade av Strålsäkerhetsmyndigheten. Vår kunskap om kärntekniska anläggningar är därför värdefull, säger Ulf Mårtensson, vd för Netgroup Energy.

Netgroup Energy har även ett pågående uppdrag för installationen av en cryoanläggning. Linde Kryotechnik AG levererar cryoutrustningen som kyler anläggningen och Netgroup Energy designar systemen som kopplar ihop kylanläggningen med befintliga system. Projektet är ett samarbete med Jobsab och One Nordic när det kommer till installation av processutrustning och elsystem.

Sju personer från Netgroup Energy är på plats i Lund för att jobba med systemintegration och säkerhetsteknik, även om arbetet med säkerhet ännu inte har tagit riktig fart. Conmore Process är en av ägarna till Netgroup Energy och fyra personer från Conmore sitter och arbetar på ESS just nu.

Om ni vill kontakta någon på Conmore klicka här.

Fler nyheter inom ämnet