LIA-praktikanter

09 nov 2017

Conmore har i höst erbjudit plats åt tre stycken LIA-praktikanter som har fått lära sig att arbeta i en verklig miljö genom den satellitverksamhet vi har via Netgroup. Magnus Mellquist, Nikola Stevanovic och Niklas Karlberg som studerar på Yrkeshögskolan på Lindholmen har varit hos oss i snart tio veckor.

Conmore har i höst erbjudit plats åt tre stycken LIA-praktikanter som har fått lära sig att arbeta i en verklig miljö genom den satellitverksamhet vi har via Netgroup. Magnus Mellquist, Nikola Stevanovic och Niklas Karlberg som studerar på Yrkeshögskolan på Lindholmen har varit hos oss i snart tio veckor.

Conmore har tagit fram interna kurser i plast och plåtkonstruktion samt Catia V5 övningsuppgifter med koppling till våra kunder. På så vis förbereder Conmore de studerande och ger även möjlighet att de kan vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser. Conmore ger även de studerande möjlighet att prova på och till viss grad delta i våra ordinarie arbetsuppgifter. Under LIA-perioden delar vi med oss av vår yrkeserfarenhet samtidigt som vi utvecklar Conmore då de studerande kanske blir våra nya medarbetare i framtiden.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att arbeta med produktutvecklingsprojekt som CAD-konstruktör/ritare, teknisk konsult eller konstruktör. Tanken med Yrkeshögskolan är att studenterna ska vara väl förberedda för ett kommande arbetsliv. Därför utförs en del av utbildningen på en arbetsplats. De företagsförlagda delarna som ingår i utbildningen kallas LIA (Lärande I Arbete). De avser att befästa de kunskaper de studerande har med sig från skolan och att koppla dessa till de arbetsmoment som förekommer ute i branschen.

Magnus, Nikola och Niklas har tagit till sig information snabbt och förstår grunderna i hur man konstruerar. De är lyhörda och vill hela tiden utvecklas, om de fortsätter såhär kommer de att lyckas bra som ingenjörer.

Om ni vill se våra lediga tjänster klicka här.

Fler nyheter inom ämnet