Ledarskapsutbildning för våra medarbetare

16 maj 2019

På Conmore erbjuds alla medarbetare tillgång till ständig kompetensutveckling. Under våren har en ledarskapsutbildning ägt rum med teori, diskussioner och praktiska övningar. ”Det jag har lärt mig är framförallt hur man kommunicerar med olika typer av människor…”, berättar vår medarbetare Emma Ljunglund.

På Conmore erbjuds alla medarbetare tillgång till ständig kompetensutveckling. Under våren har en ledarskapsutbildning ägt rum med teori, diskussioner och praktiska övningar. ”Det jag har lärt mig är framförallt hur man kommunicerar med olika typer av människor…”, berättar vår medarbetare Emma Ljunglund.

Ledarskapsutbildningen hölls av Nita som redan från start såg till att kursdeltagarna var avslappnade i varandras sällskap och direkt släppte på de murar som annars kan byggas upp i en ny miljö. Under kursen fick deltagarna sedan jobba regelbundet med olika övningar och utmaningar inom ledarskap. Genom kontinuerliga diskussioner och dialoger fick de tillsammans upptäcka och ge konstruktiv feedback och input.

Kursen behandlade ämnen som konflikthantering, coachning, FIRO-modellen och DISC. Bland annat framhävdes också styrkan i att verkligen lyssna och ställa relevanta motfrågor, vikten av att ha förståelse för olika typer av individer och tips för att hantera en person som upplevs besvärlig i en grupp.

Så här säger vår medarbetare Emma Ljunglund om kursen:
– Det jag har lärt mig är framförallt hur man kan kommunicera med olika typer av människor, både genom vilken färg de är (DISC) och i vilket sammanhang. Vikten av kommunikation, hur man skapar en gruppdynamik, hur man hanterar konflikter, hur man coachar och vägleder genom olika metoder. Hur jag presenterar det jag vill förmedla för att få med mig gruppen. Att fokusera på det som är positiv istället för det som inte fungerar.

Vill du också vara en del av ett företag som utvecklar sina medarbetares kompetens kontinuerligt? Se Conmores lediga tjänster här. Du kan också skicka in en spontanansökan om ingen av de befintliga tjänsterna känns helt rätt.

Fler nyheter inom ämnet