[:sv]Läsa till ingenjör[:]

26 sep 2016

[:sv]Det är redan idag stor brist på ingenjörer, och det beräknas att vara ännu mer brist i framtiden.

[:sv]Det är redan idag stor brist på ingenjörer, och det beräknas att vara ännu mer brist i framtiden.

Allt fler unga väljer att läsa till ingenjör, men det är ändå stor brist på ingenjörer. Detta på grund av att det är mer ingenjörer som går i pension än som väljer ingenjörsyrket. Sen skall vi också ha i åtanke att fler saker som vi gör i vårat samhälle idag behöver ha ingenjörer för att det skall bli riktigt och bli en bra slutprodukt. Det är inte bara i Sverige som det är brist på ingenjörer, utan hela världen är i behov av kompetenta ingenjörer. Det är ingenjörsbrist i många olika områden, allt ifrån byggbranschen till fordonsindustrin. För företagen gäller det att de visar omtanke om sina anställda och ger dem en trygghet för att få demd att stanna kvar på företaget. Om något inte fungerar så måste ledningen samverka med de anställda för att få ett fungerande klimat på arbetsplatsen.

Att läsa till ingenjör är ett bra val, men man skall veta att det är krävande att bli ingenjör. Det finns tyvärr personer som hoppar av de olika ingenjörslinjerna för att det är för svårt, och man förstår att de som har klarat av en ingenjörsutbildning är oerhört kompetenta. Det finns folk som får bra jobb även om de har hoppat av, men det är inte så vanligt och det är inget som man kan räkna med. Företag vill helst anställa en som fått sin examen och inte hoppat av.

Ingenjör är ett yrke som är oerhört eftertraktat idag. Det är stor brist på ingenjörer och om man funderar på vad man ska läsa till på högskolan så är en ingenjörslinje en bra idé. Det är relativt lätt att få jobb om man tagit examen från en ingenjörslinje.

Ni kan kolla vilka jobb vi annonserar ut här.

 [:]

Fler nyheter inom ämnet