[:sv]Kvinnor på Conmore[:]

22 jun 2016

[:sv]Conmore är i ständig tillväxt och i takt med det har också det tillkommit mer kvinnor i företaget. För Conmore är det viktigt att kvinnor har samma chans att utvecklas i företaget som männen.

[:sv]Conmore är i ständig tillväxt och i takt med det har också det tillkommit mer kvinnor i företaget. För Conmore är det viktigt att kvinnor har samma chans att utvecklas i företaget som männen.

Idag är 24% av de anställda på Conmore kvinnor. Det är en siffra som har stigit mycket de senaste åren. Detta är i stor del på grund av att mer tjejer som läser på universitet väljer att utbilda sig till ingenjör, och det är något som vi märker när vi anställer folk då mer och mer ansökningar är ifrån kvinnor. För Conmore så är jämställdhet en viktig del i företaget. För att tillmötesgå så att kvinnor får samma chans att utvecklas som männen så har Conmore startat ett nätverk i företaget där kvinnor kan utbyta erfarenheter med varandra. Där skall de ventilera om vad som är bra och dåligt samt vad som skall förbättras för att kvinnor kan ha de bättre.

Nätverkets uppgift är att stötta och stimulera kvinnorna till att göra ett bra arbete på sina uppdrag. Som kvinna och ingenjör arbetar de ofta på en mansdominerad arbetsplats. Därtill lever kvinnor i ett samhälle med invanda strukturer och könsroller. Pressen att prestera upplevs ofta som stor, både på jobbet och i privatlivet, men dygnet har bara 24 timmar. Att kvinnor idag har en större andel sjukskrivningar än män, i synnerhet när det gäller stressrelaterad sjukdom, är ett faktum. Här kan ett kvinnligt nätverk fylla en god funktion. Träffarna skall kunna bidra till kontakt, lärande och erfarenhetsutbyte mellan tjejerna som kommer. De skall kunna hjälpas åt att få en förståelse för hur olika faktorer påverkar deras vardag. Att dela erfarenheter inom gruppen är det centrala.

Kvinnor på Conmore samverkar med varandra. De skapar ett nätverk tjejer emellan. De har omtanke om varandra då de delar med sig av erfarenheter och utbyter idéer och kommer med tips kring olika situationer. Trygghet i att känna att de inte är ensamma där en god gemenskap tjejer emellan ger styrkan att stötta varandra. Conmore har extra fokus på den stressrelaterade ohälsan i dagsläget och Conmore tar sitt ansvar som arbetsgivare genom att erbjuda denna typ av aktivitet.

Ni kan läsa om hur det är att jobba på Conmore här.

 [:]

Fler nyheter inom ämnet