Kostnadseffektiv ingenjörskonst

29 apr 2020

På Conmore hjälper vi våra kunder att på ett kostnadseffektivt sätt utveckla sina produkter.Nedan berättar vi om ett kundcase där kostnadseffektivitet stod i fokus.

På Conmore hjälper vi våra kunder att på ett kostnadseffektivt sätt utveckla sina produkter.
Nedan berättar vi om ett kundcase där kostnadseffektivitet stod i fokus.

Uppdraget
Conmore anlitades för ett projekt där målet var att minska kostnaderna utan att tumma på de högt ställda kraven på produktkvalitet. Produktkraven innebar låg vikt/storlek och användande av nya material samtidigt som produktionstiden skulle minskas till hälften.
Efter avslutat arbete kunde vår kund konstatera avsevärda besparingar i både monteringstid och artikelpris och dessutom ett minskat antal artiklar.

Tuffa krav
Vår kund anlitade oss på Conmore för att få nya idéer och tankar i ett nytt projekt där fokus låg på att minska kostnader och samtidigt hålla hög produktkvalitet.

Såhär säger kunden om projektet och samarbetet med Conmore:

– Det var lösa boliner från början. Conmore fick se hur produkten ser ut idag och sedan satte jag som kund övergripande mål med vissa krav; tuffa krav på dimension och vikt samtidigt som jag ville ha hög kvalité och spara kostnad. Vi hade några avstämningar tillsammans under projektets gång och slutligen fick vi en presentation och rapport från Conmore.

Ett klockrent exempel på hur ett samarbete ska fungera
– Conmore har kompetensen att kunna erbjuda tjänster i alla situationer. Det här är ett klockrent exempel på hur ett samarbete med en konsultfirma ska fungera, avslutar kunden.

Är ert företag i behov utav att optimera era produkter avseende pris, vikt eller monteringstid?
Kontakta i så fall vår VD Andreas Svensson för mer information.

Fler nyheter inom ämnet