[:sv]Indigo 3000R lanseras[:]

10 aug 2017

[:sv]Ni har tidigare kunnat läsa om Conmores arbete hos von Braun Sports Cars och bilen Indigo 3000R. Den 6:e juni 2017 presenterades den exklusiva förserien av Indigo 3000R Signature Series för första gången.

[:sv]Ni har tidigare kunnat läsa om Conmores arbete hos von Braun Sports Cars och bilen Indigo 3000R. Den 6:e juni 2017 presenterades den exklusiva förserien av Indigo 3000R Signature Series för första gången.

Målbild

Den målbild som von Braun för tre år sedan presenterade för marknaden var en förserietillverkad sportbil i begränsad upplaga. Den skulle baseras på befintlig teknik från Indigo 3000. Snart stod det dock klart att det varken var relevant eller certifieringsmässigt möjligt att ta en bil till marknaden baserat på enkla uppdateringar av 20 år gamla funktioner och kvalitetsstandarder. Projektet tvingades således till högre ambitionsnivåer av både tekniska skäl och praktiska marknadsförväntningar. Resultatet har blivit en modern sportbil med klassiska stilelement. Den nya Indigo 3000R levererar därför modern prestanda, funktion och kvalitet för att klara de certifierings- och marknadskrav som förväntas av en bil i vår nutid.

Design

Under tre års tid har von Braun utvecklat till stora delar en helt ny bil, med stor respekt för Indigons populära DNA och grundlayout. Endast 5 % kvarstår av ursprunglig form och konstruktion där ägare till den gamla modellen varit delaktiga i processen genom att definiera detaljer som ansetts tillhöra bilens särskiljande och mest värdefulla egenskaper. Många av de tekniska komponenter som användes vid produktionen för 20 år sedan finns inte längre tillgängliga hos leverantörerna och har därför ersatts. Fler detaljer än tidigare har också specialutvecklats till bilen för att få högre kvalitet och ge en mer sammanhållande formgivning genom hela bilen, bland annat luftkonditionering och adaptiv elektronisk servostyrning.

Tillverkningen har nu påbörjats av tio numrerade exemplar, parallellt med slutliga tester och certifieringsprov. I samband med bilens lansering i juni avslöjades att det förbereds för en uppföljande småskalig serietillverkning med fler versioner.

Om ni vill läsa mer om Conmore klicka här.

 [:]

Fler nyheter inom ämnet