Forskning och utveckling i Sverige

27 apr 2023

Forskning och utveckling är oerhört viktigt för att vi ska kunna förbättra vårat samhälle. Många har insett detta och det investeras mer på forskning och utveckling idag än vad de gjort innan.

Forskning och utveckling är oerhört viktigt för att vi ska kunna förbättra vårat samhälle. Många har insett detta och det investeras mer på forskning och utveckling idag än vad de gjort innan.

Staten investerar mindre på forskning och utveckling än företag. Det mest kända exemplet som staten investerar är ESS i Lund, som är en sameuropeisk forskningsanläggning. EU har som mål att mer än 3 % av medlemsländernas BNP skall satsas på forskning och utveckling, och Sverige ligger årligen runt 3,5% vilket anses som en bra siffra.

Människan har alltid forskat och utvecklat olika saker. Det som forskas på idag kan vara allt ifrån framtidens fordon till hur våra framtida energikällor ska se ut. Forskning och utveckling är viktigt i bland annat fordonsindustrin som är tuff med många konkurrenter. I fordonsindustrin är det få av de gamla välkända teknologierna som kasseras, istället så vidareutvecklas dem. Ett exempel är förbränningsmotorn som har funnits i bilar sen slutet av 1800-talet och som fortfarande används i bilar. Volvo har investerat mycket pengar på utveckling de senaste åren och det har verkligen gett resultat, de säljer nu fler bilar än innan.

Människan har alltid strävat efter att utveckla samhället. För att kunna göra detta så har forskning och utveckling en essentiell roll. Sveriges ekonomi och samhälle bygger mycket på att vi forskar och utvecklar produkter.

Om ni vill läsa mer om oss tryck här.

 

Fler nyheter inom ämnet