Föreläsning i Budva

19 okt 2017

Det blir allt viktigare för människan att ha balans i livet. Detta ämne föreläste våra anställda Tommie Augustsson och Malin Jägevall om på vår konferensresa.

Det blir allt viktigare för människan att ha balans i livet. Detta ämne föreläste våra anställda Tommie Augustsson och Malin Jägevall om på vår konferensresa.

Tommie har föreläst om stress och balans i livet i många år och Malin är vår HR-ansvarig. Vi tyckte att vår konferensresa var ett bra tillfälle att föreläsa om stress då det är ett viktigt ämne och många Conmoriter var samlade på samma plats. På föreläsningen gick Tommie och Malin bland annat igenom prestandakurvan för människan men även symptomen på att man riskerar utbrändhet.

Stress och utbrändhet är allt mer förekommande i det samhälle vi lever idag. Stress handlar om att hjärnan överbelastas av alla intryck som den får och har inte tid till återhämtning/vila. Många väljer att enbart skylla stress på hög arbetsbelastning vilket inte är sant, även det vi gör hemma påverkar oss. Har vi ett projekt hemma som tar mycket kraft och energi kan det medföra stress.

Tommie och Malin tog även upp att stressrelaterade sjukdomar ökade markant när internet tog sin fart i mitten av 90-talet. På grund av all uppkoppling med smartphones, mail etc. har vi något som kallas för informationsstress. Idag lider sex av tio kontorsanställda av informationsstress, en press att ta in och hantera alltför stora mängder information.

Det är många faktorer som spelar in när man får stressrelaterade sjukdomar och därför är det viktigt att man sprider kunskap om hur man undvika det.

Om ni vill jobba på det trygga konsultbolaget klicka här.

 

Fler nyheter inom ämnet