Examensarbete el/sw

29 nov 2018

Studenterna Josefin Vilhjalmsson och Jonas Larson har under hösten utfört sina examensarbeten på Conmore. Deras projekt har varit att ta fram konceptförslag för aktiva säkerhetssystem på cyklar.

Studenterna Josefin Vilhjalmsson och Jonas Larson har under hösten utfört sina examensarbeten på Conmore. Deras projekt har varit att ta fram konceptförslag för aktiva säkerhetssystem på cyklar.

Aktiva säkerhetssystem är en teknisk utrustning som med hjälp utav sensorer underlättar och varnar för olyckor innan den är framme. På marknaden finns idag inga aktiva säkerhetssystem för cyklar liknande de som blir allt vanligare på bilar.

Det första Jonas och Josefine gjorde var att ta reda på hur de flesta skador med cykel sker och hur de kan undvikas. För att få mer kunskap kring aktiva säkerhet har de undersökt hur det fungerar på andra fordon. Utöver det har de kollat vart sensorerna behöver sitta för att få fram bästa resultat. Projektet är just nu i slutfasen och studenterna håller på att ta fram en testprototyp.

Under examensarbete har fokus legat på fyra delar:

  • Undersöka vad som krävs för de aktiva säkerhetssystemen.
  • CAD konstruera höljen och fästen för elektroniken och sensorer.
  • Ta fram elektriska kretsar.
  • Ta fram mjukvara för systemen.

Vi erbjuder studenter att göra examensarbeten som förbättrar människans vardag. Conmore tillgodoser studenterna med en handledare så att de får all den guidning och stöttning de behöver från början till slut av sitt examensarbete.

Har du tankar på att göra examensarbete? Håll utkik på vår hemsida där vi under vår karriärsida kommer att publicera examensarbeten.[:en]Studenterna Josefin Vilhjalmsson och Jonas Larson har under hösten gjort sina examensarbeten på Conmore. Deras examensarbete handlar om att ta fram konceptförslag för aktiva säkerhetssystem på cyklar.

Aktiva säkerhetssystem är en teknisk utrustning som med hjälp utav sensorer underlättar och varnar för olyckor innan den är framme. På marknaden finns idag inga aktiva säkerhetssystem för cyklar liknande de som blir allt vanligare på bilar.

Det första Jonas och Josefine gjorde var att ta reda på hur de flesta skador med cykel sker och hur de kan undvikas. För att få mer kunskap kring aktiva säkerhet har de undersöka hur det fungerar på andra fordon. Utöver det har de kollat vart sensorerna behöver sitta för att få fram bästa resultat. Projektet är just nu i slutfasen och studenterna håller på att ta fram en testprototyp.

Under examensarbete har fokus legat på fyra delar:

  • Undersöka vad som krävs för de aktiva säkerhetssystemen.
  • CAD konstruera höljen och fästen för elektroniken och sensorer.
  • Ta fram elektriska kretsar.
  • Ta fram mjukvara för systemen.

Vi erbjuder studenter att göra examensarbeten som förbättrar människans vardag. Conmore tillgodoser studenterna med en handledare så att de får all den guidning och stöttning de behöver från början till slut av sitt examensarbete.

Har du tankar på att göra examensarbete? Håll utkik på vår hemsida där vi under vår karriärsida kommer att publicera examensarbeten.

Fler nyheter inom ämnet