ESS Lund

16 mar 2017

European Spallation Source (ESS) är en sameuropeisk forskningsanläggning som för närvarande byggs i Lund. Conmore Process har idag fyra personer som arbetar på detta projekt. ESS kommer att användas inom en rad vetenskaper, såsom materialvetenskap, strukturkemi, biologi och geofysik.

European Spallation Source (ESS) är en sameuropeisk forskningsanläggning som för närvarande byggs i Lund. Conmore Process har idag fyra personer som arbetar på detta projekt. ESS kommer att användas inom en rad vetenskaper, såsom materialvetenskap, strukturkemi, biologi och geofysik.

Anläggningen kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå. ESS kommer att göra så att det går att framställa neutroner genom spallation, vilket är processen då en tungmetalls atomkärnor blir instabila och avger neutroner efter att ha omringats med protoner. Detta kommer att medföra att ESS i Lund kommer att bli världens kraftfullaste neutronkälla. ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom bland annat medicin, miljövetenskap och klimat. Många stora länder i Europa såsom Frankrike och Tyskland är med på detta projekt.

Den 600 meter långa acceleratorbyggnaden är redan färdiggjuten. Tunneln är lång för att protonerna ska kunna komma upp i den enorma hastighet som krävs. Det sker med hjälp av en supraledande accelerator, vilket kräver en temperatur på minus 272 grader. 43 väldigt effektiva frysar, så kallade kryomoduler, hör därför till inredningsdetaljerna i tunneln. De preparat som ska undersökas bestrålas med intensiva pulser av neutroner, vilka då har saktats ner till användbara energier i moderatorer och letts genom ett antal omgivande strålledare till de studerade proven bestående av olika material och ytor. Neutronerna sprids från proven och registreras i ett flertal instrument för vidare tolkning. Conmore är bland annat med och gör rörkonstruktion i target sektionen, vilket är delen där själva spallationen sker.

ESS har redan skapat mycket jobb, och det kommer att skapa än mer jobb i framtiden. Man planerar att testköra den 2019, men de första externa forskarna kommer att få tillgång till ESS först år 2023.

Ni kan kontakta oss här.

Fler nyheter inom ämnet