Mår personalen bra, går företaget bra

26 sep 2012

[:sv]Employer branding i praktiken på Conmore Ingenjörsbyrå Conmore arbetar aktivt med att ingjuta positiv laganda och hög trivsel i företaget. Ledarna och ägarna Anders Svensson och Joakim Olsson är medvetna om vikten av att genuint bry sig om både anställda och kunder. – En välmående personal är en absolut förutsättning för att verksamheten ska kunna utvecklas och växa, säger Joakim Olsson.

[:sv]Employer branding i praktiken på Conmore Ingenjörsbyrå Conmore arbetar aktivt med att ingjuta positiv laganda och hög trivsel i företaget. Ledarna och ägarna Anders Svensson och Joakim Olsson är medvetna om vikten av att genuint bry sig om både anställda och kunder. – En välmående personal är en absolut förutsättning för att verksamheten ska kunna utvecklas och växa, säger Joakim Olsson. hornstenar-conmore

Pionjärer inom employer branding
Begreppet employer branding innebär inom marknadsföring att man aktivt arbetar med att göra det egna företaget till en intressant och attraktiv arbetsplats för sina medarbetare – både nuvarande, potentiella och tidigare anställda. En högst aktuell metod att locka till sig medarbetare i tider då vi blir allt mer kräsna i valet av arbetsgivare. Lyckas företaget få anställda att trivas, må bra och känna att de blir omhändertagna på jobbet blir varje medarbetare en annonspelare utåt. På Conmore har lagandan och vikten av att odla en familjär känsla varit ständigt aktuell sedan starten för drygt 20 år sedan. Joakim Olsson och Anders Svensson, grundare och ägare av Conmore Ingenjörsbyrå jobbar aktivt för att våra medarbetare ska känna sig sedda på företaget. I verksamheten hyr man ut ingenjörer till bland annat fordons- och processindustrin. Målsättningen är att alla ska må bra på arbetet och att det hela tiden finns en kommunikation inom företaget.
– En välmående personal är en absolut förutsättning för att verksamheten ska kunna utvecklas och växa. Vår ambition är att vara den just trygga arbetsgivaren som tar hand om både kunder och anställda, och som är måna om att alla mår bra i företaget, menar Joakim Olsson. – Det är vårt ansvar att arbeta långsiktigt med såväl kunder som medarbetare. Vi följer exempelvis alltid upp situationer och samarbeten som av någon anledning inte fungerar, säger Anders Svensson.

Kommunicera det som fungerar och inte fungerar
På ett företag med 90 anställda ger det inte sig självt att bry sig om varje enskild individ. Det kräver tid och arbete. Något som underlättas betydligt av att de är två som delar ledarposten. Båda två har själva en bakgrund som konsultanställda. De minns känslan av att efter en tid inte veta om man är anställd hos kunden eller på sitt eget konsultföretag. Något som bidragit till ett utbrett fokus på teamkänsla och att ständigt föra en dialog med medarbetarna. – Vi vill kommunicera med våra medarbetare men samtidigt inte vara påflugna, det gäller att hitta en balans. Mår människor inte bra på jobbet fungerar det sämre hemma och vice versa. När anställda inte mår bra försöker vi utröna vad det beror på. Vare sig det gäller jobb eller privatliv försöker vi nå fram till våra anställda och erbjuda vår hjälp, säger Joakim.

conmore-novus-attraktiv-arbetsgivare-21

Behålla lagandan när man växer
Omtanke om sina anställda och den elementära insikten om att en välmående personal presterar bättre kan tyckas vara en självklarhet på varje enskilt svenskt företag. Men desto större företag växer sig desto större riskerar glappet bli mellan ledning och anställda. Conmore håller på att växa sig stort. Frågan om hur företaget och ledningen ska kunna behålla den nära kommunikationen med de anställda är högst aktuell. Hur vårdar man ett nära teamwork och en familjär laganda när man plötsligt växt sig stora?
– Den resan påbörjade vi när vi tog in våra områdesansvariga. På dem har vi successivt överfört vårt synsätt och våra värderingar att föra vidare ut i företaget, säger Anders.
– Allteftersom vi växer och blir fler kommer vi inte kunna synas för varje enskild individ. Det känns som att vi påbörjat ett positivt arbete med de områdesansvariga. Dessa verkar under olika områden i samma roll – både med kunder och medarbetare, och det är avgörande att de har samma värderingar och känsla för verksamheten som vi, säger Joakim.

Nyckeln till ett lyckat delat ledarskap
Ett delat ledarskap är en stor tillgång i arbetet med att odla en smittande laganda med nära kommunikation i varje led inom ett företag. Det är också en trygghet när det kommer till att ta beslut och resonemang kring vad som är rätt riktning för Conmore i specifika frågor. Bägge ser styrkan i att kunna bolla frågor emellan varandra innan beslut tas. Och vikten av att vara prestigelös.
– Blir det prestige mellan oss skulle verksamheten haverera fullständigt. Du måste kunna vara ödmjuk och inse när den andre har en bättre idé. Man har inte alltid rätt, så är det bara, svarar Anders.
– Vi är bra på att ta beslut tillsammans. Anders är den som trycker på och vill ta snabba beslut medan jag är lite mer eftertänksam, och det tror jag är en fördel. Vi kompletterar varandra väldigt bra på det viset, säger Joakim. Joakim och Anders tar de övergripande besluten i företaget. I övrigt diskuteras frågor med ledningsgruppen. Beslut diskuteras med områdesansvariga och de anställda innan de slutligen klubbas igenom.
fordonsindustri-conmore

– Ja, vi är nog ganska demokratiska på det viset. Vi vill ha med oss områdesansvariga och anställda på vår sida i besluten så att de blir delaktiga. Samtidigt är vi nog vara auktoritära i frågor som vi vill driva igenom, säger Joakim. – Och jag ser inte som att beslutet skulle dra ut på tiden genom att bolla alla frågor sinsemellan. Verksamheten gynnas av att genomtänka beslut tas som inte är gjorda i alla hast. Små beslut tar vi snabbt själva, där vet vi hur besluten ska tas. I slutändan tror jag snarare att vi blir både snabbare och effektivare, fyller Anders i.

Uppföljning av medarbetare och kund
Någon på företaget följer alltid upp en medarbetare ute på uppdrag hos kunden. Något som Joakim och Anders ser som en win-winsituation. I samband med att medarbetaren följs upp och man får inblick i hur arbetet flyter öppnas ytterligare en dörr för kommunikationen gentemot kunden.
– På så sätt utvecklar och värnar vi om kundrelationen på samma gång. I vår bransch säljer vi in individer, inte produkter. Det är människor vi har att göra med, vi vill ha ett ömsesidigt förtroende och en god relation till kunden, säger Joakim. Den bästa säljaren och ambassadören för Conmore är en anställd som gör ett bra jobb ute hos kunden. Merförsäljningen går alltid som lättast där en duktig ingenjör redan är på plats och utför ett fullgott arbete.
– Alla våra anställda är ju våra säljare, de är vårt ansikte utåt. Att värna om personalen är A och O för oss. Mår personalen bra gör de ett bättre jobb för laget, menar Anders. De flesta kunder uppskattar en uppföljning av hur samarbetet fortgår. Många av de konkurrerande konsultfirmorna arbetar däremot inte på samma sätt. De placerar ut sin ingenjör och låter projektet rulla på utan nämnvärd uppföljning. Skillnaden i upplägg mellan olika konsultfirmor inhämtas genom anställda som jämfört med konsultkollegor ute på fältet.

Goda relationer bortom uppsägning
En medarbetare bär med sig sin känsla av företaget även efter att denne avslutat sin anställning. Något Anders och Joakim är medvetna om och väver in i arbetet med att bygga en genuin lagkänsla.
– Jag har varit med om att stå arbetsgivare nära, och när man av någon anledning sagt upp sig har det varit som att klippa av ett snöre. Folk slutade prata med en för att samarbetet med företaget avslutades, säger Joakim. Båda menar att man har en personlig relation till den varje enskild anställd. Som företagsledare har man ett socialt ansvar för den anställde och dennes familj, inte enbart att de får en inkomst utan de också mår bra. Även när folk slutar på företaget återstår den personliga relationen. En sådan relation sträcker sig många år framåt.
– Man måste helt enkelt kunna hantera att folk säger upp sig och inte bli besviken eller förnärmad. Sådana eventuella känslor får man skaka av sig och istället lycka till och tacka för det som varit, säger Joakim.
– Vi vill kunna hälsa på en människa med en positiv känsla i grunden, även om denne sagt upp sig från oss. Istället signalerar man det värdefulla i att den anställde har hittat en ny utmaning och att det är ett positivt steg för denne att ta, fyller Anders i.

Aktiviteter för att odla kommunikation och laganda
Fundamentet till den goda stämningen inom företaget ligger i företagets praxis. Grundbulten är att respektera och vara ödmjuk inför sina medmänniskor. Liknelsen av ett lagarbete med koppling till sportvärlden återkommer i beskrivningen av företagets manifest för medarbetare. Manifestet utgår till varje ny medarbetare som startar på företaget. Rent praktiskt arrangerar man inom företaget gemensamma luncher, frukostar, resor, arrangemang och fester. För att odla, understödja och bibehålla en familjär laganda inom företaget är aktiviteter utanför arbetets ramar, gärna med övriga familjemedlemmar, en betydelsefull ingrediens.
– Vi verkar i en teknisk värld och för oss är det viktigt att plocka fram ett mer mänskligt fokus. Att kunna koppla bort arbetet tillsammans med kollegor och familj, säger Anders. Samtliga aktiviteter och resor man genomför och arrangerar med anställda är direkt kopplat till att att bygga den familjära känslan som hela tiden är målet.
– Folk lär känna varandra och familjemedlemmar får ett ansikte på arbetskollegor som de annars bara hör talas om. Man kanske till och med börjar umgås på fritiden. Vi vill komma ifrån den ytliga svenska kollegierelationen. De aktiviteter vi hittar på tillsammans vill vi få ut så mycket socialt av, vi vill att våra medarbetare skall uppskatta varandra, säger Joakim.

joakim-olsson-anders-svensson-conmore-delat-ledarskap1

Essentiellt är också att Conmore har högt i tak. På företaget ska man kunna säga vad man tycker och tänker, vilken funktion man än har. Ledningen ska inte sitta en nivå över de anställda, alla är på samma nivå och av samma värde.
– Är våra anställda inte nöjda tar vi tag i det och försöker hitta stimulerande projekt för dem. Det är viktigt för oss. På samma sätt vill vi även att kunderna trivs och mår bra i samarbetet med oss och våra ingenjörer, säger Anders. – Att få alla att må bra är givetvis en balansgång. Det är människor vi jobbar med, vi är alla olika och kräver olika mycket. När det kommer till utvecklingssamtal vill vissa inte ha några samtal med oss över huvud taget. De vill hellre sköta sig själva och mår bra av det, medan andra vill gärna ha en regelbunden kommunikation, säger Joakim.

Bakgrunden till fokus på laganda
Bakgrunden till Conmores fokus på att utveckla god kamratskap på arbetsplatsen grundar sig i relationen mellan företagets ledare. De båda vännerna träffades i femtonårsåldern, fann varandra omedelbart och har kamperat ihop sedan dess.
– Med alltför högtflygande visioner är det lätt att glömma bort kommunikationen med de anställda. Jag tror vi är ganska enkla och jordnära människor i grunden. Kanske har det koppling till att vi vill nå fram till människan bakom och se varje individ för sig, säger Joakim.

Mer info

Läs mer om delat ledarskap på Conmore >>

Följ Conmore på Facebook >>[:en]Employer branding i praktiken på Conmore Ingenjörsbyrå Conmore arbetar aktivt med att ingjuta positiv laganda och hög trivsel i företaget. Ledarna och ägarna Anders Svensson och Joakim Olsson är medvetna om vikten av att genuint bry sig om både anställda och kunder. – En välmående personal är en absolut förutsättning för att verksamheten ska kunna utvecklas och växa, säger Joakim Olsson. hornstenar-conmore

Pionjärer inom employer branding
Begreppet employer branding innebär inom marknadsföring att man aktivt arbetar med att göra det egna företaget till en intressant och attraktiv arbetsplats för sina medarbetare – både nuvarande, potentiella och tidigare anställda. En högst aktuell metod att locka till sig medarbetare i tider då vi blir allt mer kräsna i valet av arbetsgivare. Lyckas företaget få anställda att trivas, må bra och känna att de blir omhändertagna på jobbet blir varje medarbetare en annonspelare utåt. På Conmore har lagandan och vikten av att odla en familjär känsla varit ständigt aktuell sedan starten för drygt 20 år sedan. Joakim Olsson och Anders Svensson, grundare och ägare av Conmore Ingenjörsbyrå jobbar aktivt för att våra medarbetare ska känna sig sedda på företaget. I verksamheten hyr man ut ingenjörer till bland annat fordons- och processindustrin. Målsättningen är att alla ska må bra på arbetet och att det hela tiden finns en kommunikation inom företaget.
– En välmående personal är en absolut förutsättning för att verksamheten ska kunna utvecklas och växa. Vår ambition är att vara den just trygga arbetsgivaren som tar hand om både kunder och anställda, och som är måna om att alla mår bra i företaget, menar Joakim Olsson. – Det är vårt ansvar att arbeta långsiktigt med såväl kunder som medarbetare. Vi följer exempelvis alltid upp situationer och samarbeten som av någon anledning inte fungerar, säger Anders Svensson.

Kommunicera det som fungerar och inte fungerar
På ett företag med 90 anställda ger det inte sig självt att bry sig om varje enskild individ. Det kräver tid och arbete. Något som underlättas betydligt av att de är två som delar ledarposten. Båda två har själva en bakgrund som konsultanställda. De minns känslan av att efter en tid inte veta om man är anställd hos kunden eller på sitt eget konsultföretag. Något som bidragit till ett utbrett fokus på teamkänsla och att ständigt föra en dialog med medarbetarna. – Vi vill kommunicera med våra medarbetare men samtidigt inte vara påflugna, det gäller att hitta en balans. Mår människor inte bra på jobbet fungerar det sämre hemma och vice versa. När anställda inte mår bra försöker vi utröna vad det beror på. Vare sig det gäller jobb eller privatliv försöker vi nå fram till våra anställda och erbjuda vår hjälp, säger Joakim.

conmore-novus-attraktiv-arbetsgivare-21

Behålla lagandan när man växer
Omtanke om sina anställda och den elementära insikten om att en välmående personal presterar bättre kan tyckas vara en självklarhet på varje enskilt svenskt företag. Men desto större företag växer sig desto större riskerar glappet bli mellan ledning och anställda. Conmore håller på att växa sig stort. Frågan om hur företaget och ledningen ska kunna behålla den nära kommunikationen med de anställda är högst aktuell. Hur vårdar man ett nära teamwork och en familjär laganda när man plötsligt växt sig stora?
– Den resan påbörjade vi när vi tog in våra områdesansvariga. På dem har vi successivt överfört vårt synsätt och våra värderingar att föra vidare ut i företaget, säger Anders.
– Allteftersom vi växer och blir fler kommer vi inte kunna synas för varje enskild individ. Det känns som att vi påbörjat ett positivt arbete med de områdesansvariga. Dessa verkar under olika områden i samma roll – både med kunder och medarbetare, och det är avgörande att de har samma värderingar och känsla för verksamheten som vi, säger Joakim.

Nyckeln till ett lyckat delat ledarskap
Ett delat ledarskap är en stor tillgång i arbetet med att odla en smittande laganda med nära kommunikation i varje led inom ett företag. Det är också en trygghet när det kommer till att ta beslut och resonemang kring vad som är rätt riktning för Conmore i specifika frågor. Bägge ser styrkan i att kunna bolla frågor emellan varandra innan beslut tas. Och vikten av att vara prestigelös.
– Blir det prestige mellan oss skulle verksamheten haverera fullständigt. Du måste kunna vara ödmjuk och inse när den andre har en bättre idé. Man har inte alltid rätt, så är det bara, svarar Anders.
– Vi är bra på att ta beslut tillsammans. Anders är den som trycker på och vill ta snabba beslut medan jag är lite mer eftertänksam, och det tror jag är en fördel. Vi kompletterar varandra väldigt bra på det viset, säger Joakim. Joakim och Anders tar de övergripande besluten i företaget. I övrigt diskuteras frågor med ledningsgruppen. Beslut diskuteras med områdesansvariga och de anställda innan de slutligen klubbas igenom.
fordonsindustri-conmore

– Ja, vi är nog ganska demokratiska på det viset. Vi vill ha med oss områdesansvariga och anställda på vår sida i besluten så att de blir delaktiga. Samtidigt är vi nog vara auktoritära i frågor som vi vill driva igenom, säger Joakim. – Och jag ser inte som att beslutet skulle dra ut på tiden genom att bolla alla frågor sinsemellan. Verksamheten gynnas av att genomtänka beslut tas som inte är gjorda i alla hast. Små beslut tar vi snabbt själva, där vet vi hur besluten ska tas. I slutändan tror jag snarare att vi blir både snabbare och effektivare, fyller Anders i.

Uppföljning av medarbetare och kund
Någon på företaget följer alltid upp en medarbetare ute på uppdrag hos kunden. Något som Joakim och Anders ser som en win-winsituation. I samband med att medarbetaren följs upp och man får inblick i hur arbetet flyter öppnas ytterligare en dörr för kommunikationen gentemot kunden.
– På så sätt utvecklar och värnar vi om kundrelationen på samma gång. I vår bransch säljer vi in individer, inte produkter. Det är människor vi har att göra med, vi vill ha ett ömsesidigt förtroende och en god relation till kunden, säger Joakim. Den bästa säljaren och ambassadören för Conmore är en anställd som gör ett bra jobb ute hos kunden. Merförsäljningen går alltid som lättast där en duktig ingenjör redan är på plats och utför ett fullgott arbete.
– Alla våra anställda är ju våra säljare, de är vårt ansikte utåt. Att värna om personalen är A och O för oss. Mår personalen bra gör de ett bättre jobb för laget, menar Anders. De flesta kunder uppskattar en uppföljning av hur samarbetet fortgår. Många av de konkurrerande konsultfirmorna arbetar däremot inte på samma sätt. De placerar ut sin ingenjör och låter projektet rulla på utan nämnvärd uppföljning. Skillnaden i upplägg mellan olika konsultfirmor inhämtas genom anställda som jämfört med konsultkollegor ute på fältet.

Goda relationer bortom uppsägning
En medarbetare bär med sig sin känsla av företaget även efter att denne avslutat sin anställning. Något Anders och Joakim är medvetna om och väver in i arbetet med att bygga en genuin lagkänsla.
– Jag har varit med om att stå arbetsgivare nära, och när man av någon anledning sagt upp sig har det varit som att klippa av ett snöre. Folk slutade prata med en för att samarbetet med företaget avslutades, säger Joakim. Båda menar att man har en personlig relation till den varje enskild anställd. Som företagsledare har man ett socialt ansvar för den anställde och dennes familj, inte enbart att de får en inkomst utan de också mår bra. Även när folk slutar på företaget återstår den personliga relationen. En sådan relation sträcker sig många år framåt.
– Man måste helt enkelt kunna hantera att folk säger upp sig och inte bli besviken eller förnärmad. Sådana eventuella känslor får man skaka av sig och istället lycka till och tacka för det som varit, säger Joakim.
– Vi vill kunna hälsa på en människa med en positiv känsla i grunden, även om denne sagt upp sig från oss. Istället signalerar man det värdefulla i att den anställde har hittat en ny utmaning och att det är ett positivt steg för denne att ta, fyller Anders i.

Aktiviteter för att odla kommunikation och laganda
Fundamentet till den goda stämningen inom företaget ligger i företagets praxis. Grundbulten är att respektera och vara ödmjuk inför sina medmänniskor. Liknelsen av ett lagarbete med koppling till sportvärlden återkommer i beskrivningen av företagets manifest för medarbetare. Manifestet utgår till varje ny medarbetare som startar på företaget. Rent praktiskt arrangerar man inom företaget gemensamma luncher, frukostar, resor, arrangemang och fester. För att odla, understödja och bibehålla en familjär laganda inom företaget är aktiviteter utanför arbetets ramar, gärna med övriga familjemedlemmar, en betydelsefull ingrediens.
– Vi verkar i en teknisk värld och för oss är det viktigt att plocka fram ett mer mänskligt fokus. Att kunna koppla bort arbetet tillsammans med kollegor och familj, säger Anders. Samtliga aktiviteter och resor man genomför och arrangerar med anställda är direkt kopplat till att att bygga den familjära känslan som hela tiden är målet.
– Folk lär känna varandra och familjemedlemmar får ett ansikte på arbetskollegor som de annars bara hör talas om. Man kanske till och med börjar umgås på fritiden. Vi vill komma ifrån den ytliga svenska kollegierelationen. De aktiviteter vi hittar på tillsammans vill vi få ut så mycket socialt av, vi vill att våra medarbetare skall uppskatta varandra, säger Joakim.

joakim-olsson-anders-svensson-conmore-delat-ledarskap1

Essentiellt är också att Conmore har högt i tak. På företaget ska man kunna säga vad man tycker och tänker, vilken funktion man än har. Ledningen ska inte sitta en nivå över de anställda, alla är på samma nivå och av samma värde.
– Är våra anställda inte nöjda tar vi tag i det och försöker hitta stimulerande projekt för dem. Det är viktigt för oss. På samma sätt vill vi även att kunderna trivs och mår bra i samarbetet med oss och våra ingenjörer, säger Anders. – Att få alla att må bra är givetvis en balansgång. Det är människor vi jobbar med, vi är alla olika och kräver olika mycket. När det kommer till utvecklingssamtal vill vissa inte ha några samtal med oss över huvud taget. De vill hellre sköta sig själva och mår bra av det, medan andra vill gärna ha en regelbunden kommunikation, säger Joakim.

Bakgrunden till fokus på laganda
Bakgrunden till Conmores fokus på att utveckla god kamratskap på arbetsplatsen grundar sig i relationen mellan företagets ledare. De båda vännerna träffades i femtonårsåldern, fann varandra omedelbart och har kamperat ihop sedan dess.
– Med alltför högtflygande visioner är det lätt att glömma bort kommunikationen med de anställda. Jag tror vi är ganska enkla och jordnära människor i grunden. Kanske har det koppling till att vi vill nå fram till människan bakom och se varje individ för sig, säger Joakim.

Mer info

Läs mer om delat ledarskap på Conmore >>

Följ Conmore på Facebook >>[:]

Fler nyheter inom ämnet