[:sv]Delat ledarskap[:]

24 mar 2016

[:sv]Vi är övertygade om att samledarskapet är framtidens ledarskap med sin prestigelöshet och kritiska reflektion ledarna sinsemellan. Att dela upp de styrande positionerna i företaget gynnar såväl organisationen som medarbetare med mod, glädje och styrka som positiva effekter.

[:sv]Vi är övertygade om att samledarskapet är framtidens ledarskap med sin prestigelöshet och kritiska reflektion ledarna sinsemellan. Att dela upp de styrande positionerna i företaget gynnar såväl organisationen som medarbetare med mod, glädje och styrka som positiva effekter.

Conmores ledarmodell bygger på delat ledarskap där ägarna Anders och Joakim inkluderar varandra i samtliga beslut och har en prestigelös inställning till den andres syn på saker. Allt eftersom företag vuxit har Anders och Joakim delat upp ansvarområden mellan sig. En viktig del av utvecklingen har varit anställa flera kompetenta affärsområdeschefer som är delaktiga i besluten. Att de alltid är två i beslutsprocessen har gjort att besluten har varit väl genomtänkt där Anders och Joakim har diskuterat för och nackdelar i olika situationer.

Genom olika perspektiv i det framåtriktade och beslutsfattande arbetet uppnår verksamheten mätbart positiva resultat. Om både Anders och Joakim är involverade i verksamhetens alla delar får båda en bild och känsla för verksamheten som gör att de tillsammans kan fatta bättre beslut. När man får in olika perspektiv och kan diskutera saker med varandra fattar man bättre beslut. En studie gjord på Göteborgs Universitet visar på att de som använder sig av delat ledarskap fick bredare kompetens, personlig utveckling och reflektionstid. Studien visar också på att de med delat ledarskap tog hjälp av kollegor vid stressiga situationer och kunde koppla av från jobbet på fritiden i större utsträckning.

Utan samledarskapet hade Conmore aldrig vuxit och med den framgång som det har blivit. Detta ledarskap har hjälpt Conmore att ta rätt beslut i olika situationer och att utvecklas i rätt riktning.

Vill du läsa mer om Conmore så tryck här.

 [:]

Fler nyheter inom ämnet