Conmores historia

04 maj 2017

Conmore har funnits i mer än 25 år. Vad som har gjort Conmore framgångsrikt är delat ledarskap och stort fokus på medarbetare.

Conmore har funnits i mer än 25 år. Vad som har gjort Conmore framgångsrikt är delat ledarskap och stort fokus på medarbetare.

Conmores ägare, Anders och Joakim, satt själva ute på uppdrag, som Conmoriter hos kund, från Conmores start 1991 fram till 2005. 2005 tog de beslut att de enbart skulle jobba med att utveckla verksamheten, och det var då som tillväxten i företaget verkligen tog fart. År 2007 hade företaget vuxit till 40 anställda och hade ett kontor, det i Hyssna, idag är vi mer än 130 anställda med kontor på fyra platser runtom i landet. En stor anledning till att vi har lyckats växa så mycket är vår familjära känsla som gör oss unika i konsultbranschen. Vi tycker vår familjära känsla är viktig, därför åker vi på en konferensresa varje år och det är något som vi har gjort sedan starten 1991. På våra konferensresor har vi stort fokus på samverkan genom olika gruppaktiviteter som för samman företaget. Även när vi är hemma så har vi många aktiviteter tillsammans, alla anställda skall känna en samhörighet i företaget. Vi har högt i tak och ingen skall vara rädd att säga vad de tycker i företaget.

2015 valde Conmore att satsa mer på processindustrin. Conmore hade då fem anställda som var verksamma inom detta område och beslöt sig att förvärva Lexcon från Helsingborg. Lexcon hade två anställda med bra kontakter inom processindustrin och detta gjorde att Conmore kunde satsa mer på det området. Förvärvet gjorde också att Conmore fick ett kontor i Öresundsregionen och blev synliga även där. Detta har lett till flera jobb i Öresundsregionen för oss, det största jobbet är ESS i Lund där vi idag har fyra personer som arbetar. Många internationella projekt läggs i Öresundsregionen med tanke på närheten till Europa. Det är en region som har expanderat mycket sen Öresundsbron öppnades och som förväntas expandera än mer i framtiden. När vi förvärvade Lexcon gjorde det att Conmore nu har kontor i de tre ekonomiskt största regionerna i Sverige: Göteborg, Stockholm och Öresundsregionen.

Sedan starten 1991 så har ledordet i Conmore varit att inte dra på sig mer utgifter än vad som är nödvändigt. Detta är pengar som Conmore investerar tillbaka till företaget, bland annat genom konferensresor. Första åren så var Conmores kontor i Anders garage i Hajom och Joakim tog hand om bokföringen. Även om målsättning för Conmore har varit att växa så har det ändå varit viktigt att växa kontrollerat och inte glömma våran värdegrund och vad som gör oss unika, nämligen vår familjära känsla. På Conmore är alla anställda värda lika mycket och för att skapa en trygghet till dem har vi enbart fast lön och fast anställning.

Om ni vill läsa mer om oss tryck här.

Fler nyheter inom ämnet