Conmore Process på SNEC Day

26 sep 2023

[:sv]SNEC day är ett heldags evenemang som Chalmers anordnar varje år. Det är ett evenemang där folk från näringslivet och akademiker samlas för att diskutera kärnkraftens roll i samhället. Årets tema var avvecklingen av våra kärnkraftverk, konsekvenserna av att de avvecklas, och hur vi skapar framtidens energi.

[:sv]SNEC day är ett heldags evenemang som Chalmers anordnar varje år. Det är ett evenemang där folk från näringslivet och akademiker samlas för att diskutera kärnkraftens roll i samhället. Årets tema var avvecklingen av våra kärnkraftverk, konsekvenserna av att de avvecklas, och hur vi skapar framtidens energi.

Sverige är idag beroende av kärnkraft, men vi är mindre beroende idag än vad vi var för tjugo år sen. Idag kommer 40% av all energi som produceras ifrån kärnkraft. Vi har också färre kärnreaktorer idag än för tjugo år sedan och regeringen beslutade förra året att stänga ner ytterligare fyra reaktorer, vilket planeras att ske 2019 och 2020.

SNEC Day var i år uppdelad i en session på förmiddagen och en på eftermiddagen. På förmiddagen diskuterades vad det får för konsekvenser av att avveckla kärnkraften. Eftermiddagen bestod av att se möjligheterna, hur skapar vi framtidens energi? Det fanns föreläsare från bland annat Vattenfall och Göteborgs Energi och de diskuterade hur deras framtid ser ut och hur de gör för att fortsätta följa med i utvecklingen av framtidens energiproduktion.

Vi var fyra stycken medarbetare ifrån Conmore Process som var på detta heldags evenemang. Frågan vi ställer oss är om Svenska myndigheter har tagit rätt beslut med att avveckla våra kärnkraftverk med tanke på att Storbritannien, Finland m.m bygger nya?

Fler nyheter inom ämnet