Conmore genom historien

28 jan 2021

I år firar Conmore 30 år och även om mycket har hänt under dessa år är det i grunden samma bolag som när ägarna Anders och Joakim startade företaget 1991.

I år firar Conmore 30 år och även om mycket har hänt under dessa år är det i grunden samma bolag som när ägarna Anders och Joakim startade företaget 1991.

Även om det nu är Andreas Svensson som driver Conmores dagliga arbete är det samma värderingar som när Anders och Joakim drev företaget. De har byggt upp Conmore med en familjär känsla som bas, varit lyhörda på vad medarbetarna och våra kunder tycker. Det var grundkonceptet 1991 och det är samma koncept än idag.

Något som Anders och Joakim varit nöjda med är att Conmore under alla år haft bra medarbetare, vilket är grunden för ett konsultbolag att lyckas. Det är tillsammans med våra medarbetare som gjort att Conmore idag är ett etablerat och välrenommerat företag.

Under Conmore historia har det funnits både låg och högkonjunkturer. Företaget har lärt sig att snabbt revidera planer och agera när konjunktur ändras. En del beslut som tagits hade kunnat vara annorlunda men företaget har lärt sig något av alla beslut.

Det är med stolthet vi ser tillbaka på 30 framgångsrika år och vi blickar nu framåt med fler härliga år tillsammans med våra kunder och medarbetare.

Vill ni arbeta på ett företag med stort medarbetarfokus? Sök då någon av våra tjänster.

Fler nyheter inom ämnet