Conmore anställer HR-ansvarig

27 sep 2023

Conmores verksamhet utvecklas hela tiden. Företaget växer och detta ger både möjligheter och utmaningar. I takt med att vi har blivit fler chefer med personalansvar, ser vi behov av att skapa en sammanhållande kraft som ansvarar för att vi får en konsekvent och likvärdig hantering av alla personalfrågor.

Conmores verksamhet utvecklas hela tiden. Företaget växer och detta ger både möjligheter och utmaningar. I takt med att vi har blivit fler chefer med personalansvar, ser vi behov av att skapa en sammanhållande kraft som ansvarar för att vi får en konsekvent och likvärdig hantering av alla personalfrågor. Genom att vi vuxit har vi nu fått möjlighet att anställa Malin Jägevall som HR-ansvarig. Malin kommer kunna tillföra Conmore mycket kunskap inom personalfrågor. Detta avser allt från avtal och arbetssätt, till kommunikation och struktur. Att Malin genom sin man, Erik som tidigare jobbat på Conmore, känner Conmore och det vi står för och våra värden är ett extra plus.

Som HR-ansvarig kommer Malin bli en viktig del av företaget. Rollen som HR-ansvarig kan innebära mycket och även om många av Malins arbetsuppgifter och ansvarsområden är satta, pågår fortfarande ett jobb med att helt definiera rollen. Vi tror att Malin kan se saker som vi helt enkelt inte ser. Därför vill vi ge henne möjlighet att påverka rollen.

Idag finns det många fler konsultbolag i Göteborgsområdet än för tio år sedan, och då blir det allt viktigare att vara en attraktiv arbetsgivare. Och med Malin i företaget känner vi att Conmore kan ta ytterligare kliv mot vår vision: ”Att vara det självklara förstahandsvalet för alla ingenjörer i Sverige”.

Läs intervjun med Malin här:

Hej! Skulle du vilja beskriva din utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet?

-Jag började läsa Personal-och organisationsteoriprogrammet i Karlstad och avslutade Universitetsstudierna på Göteborgs Universitet år 2006. Efter det har jag arbetat med kvalificerade HR-frågor vid de stora myndigheterna i Sverige, senaste tiden var jag på Försäkringskassan, där jag arbetat som HR-specialist och HR Business partner. I mer än 10 år har jag arbetat med att stötta chefer i allt från rekrytering, rehabilitering, svåra personalärenden till ledarskapsutveckling, att skapa effektiva team samt att utbilda chefer i olika delar av personalområdet.

Hur skulle du vilja beskriva ditt arbetssätt? 

– Jag arbetar dagligen med det interpersonella, så mitt arbetssätt blir därför att försöka förstå vad som sägs utan att det uttalas, utan att det skrivs ner och försöka förstå samt vilka konsekvenser vi får av olika beslut som fattas. När ni träffar mig kommer en del säker märka att jag ställer mycket frågor, och dessutom följdfrågor. Jag är intresserad av människor och vill förstå. Samtidigt är jag en arbetsgivarrepresentant där min roll är att skapa så goda förutsättningar vi kan, för dig, den tid du är på arbetet.

Vad ser du som den största utmaningen på Conmore?

-Alla företag har utmaningar, och behöver ha det, för att ständigt vara ” på tårna” att utvecklas. Vi ska förvalta det som är bra och utveckla det som behöver bli bättre. Conmore har vuxit sedan jag först mötte er till ett mycket större bolag med allt vad det innebär. -Det vi pratar om i ledningsgruppen handlar enbart om att Conmore ska vara det självklara valet, hur vi är och förblir det samt att medarbetarna, de viktigaste vi har, känner sig stolta över att vara Conmorit, att man vill arbeta här och att alla trivs! En utmaning är att förmedla det vi pratar om på ledningsgruppen med intern och extern kommunikation samt information. Alla behöver veta vad som händer, hur det påverkar mig och hur jag själv kan påverka.

Vill du kort beskriva vad du kommer att arbeta med den närmsta tiden?

– För att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, arbetar jag nu med strukturer kring utvecklingssamtal, uppföljningssamtal och lönesamtal. Alla samtal hänger ihop och grunden är att det ska ge dig och din chef en röd tråd, en plan i att du utvecklas, trivs och känner till varför du har den lön du har.  Jag kommer att ta reda på hur vi mår och trivs. Jag kommer att ansvara för att Conmore har en god personalpolitik, arbetsmiljö och ett professionellt ledarskap. I min roll har jag ansvar för att skapa strukturer och planer, i allt som har med god personalpolitik att göra. Som HR-Ansvarig ingår jag i Conmores ledningsgrupp och jag ska försöka se till att vi fattar riktiga strategiska beslut där vi tar hänsyn till alla delar, allt från affären till ditt välbefinnande som anställd på Conmore.
För att lära känna Conmore och få input om vad som är bra och mindre bra håller jag nu exit-samtal med före detta Conmoriter. Detta är viktigt för att kunna förstå vilka utmaningar vi har som företag, och vilka åtgärder vi behöver vidta för att bättre lyckas som arbetsgivare.

Om ni vill läsa mer om oss tryck här.

Fler nyheter inom ämnet