Både miljö och människa i fokus på Conmore

11 jun 2019

Tar du bilen, cyklar, går eller åker du kollektivt till jobbet? För Conmore är miljön och klimatet viktigt och vi arbetar mot att bli bättre miljömässigt hela tiden. Till exempel kör flera av våra gruppchefer idag hybridbilar vid de tillfällen bilen måste användas.

Tar du bilen, cyklar, går eller åker du kollektivt till jobbet? För Conmore är miljön och klimatet viktigt och vi arbetar mot att bli bättre miljömässigt hela tiden. Till exempel kör flera av våra gruppchefer idag hybridbilar vid de tillfällen bilen måste användas.

För att vi ska kunna träffa kunder och medarbetare i olika delar av Göteborg, måste våra gruppchefer ibland ta bilen och bilkörandet är därför en betydande miljöaspekt som vi måste anpassa oss till på Conmore. Hybridbilar har en blandning av förbränningsmotor och elmotor vilket innebär att våra gruppchefer på kortare sträckor kan köra på endast el till sina möten, ladda bilen där och sedan åka tillbaka på el också. Utöver minskad klimatpåverkan, förhindrar eldriven körning också att smutsiga partiklar kommer ut i luften och skapar istället friskare miljöer jämfört med förbränning. I och med att Göteborgs stad främjar hållbarhetsintiativ har laddinfrastrukturen utvecklats de senaste åren och laddstolpar har installerats på fler och fler platser i Göteborg med omnejd, vilket gör det enkelt att ladda bilarna under möten.

Allt fler rapporter och nyheter varslar om allvaret i människan miljö och klimatpåverkan och på Conmore arbetar vi hela tiden för att hitta hållbara alternativ och göra miljömedvetna val. Till exempel arbetar vi också alltid med avfallssortering och återvinning.

Vill ni veta mer om Conmore kontakta oss här

Fler nyheter inom ämnet