100 % tillväxt genom technical team spirit och delat ledarskap – Conmores recept på ett framgångsrikt Gasell-företag

12 nov 2013

Ingenjörsbyrån Conmore är utnämnd till Gasellföretag av Dagens Industri. Omsättningen har stigit med över 100 procent och antalet anställda har dubblerats de senaste fyra åren. Ett direkt resultat av ett långsiktigt fokus på att ingjuta positiv laganda och hög trivsel i företaget, i kombination med ett uppskattat delat ledarskap.

Ingenjörsbyrån Conmore är utnämnd till Gasellföretag av Dagens Industri. Omsättningen har stigit med över 100 procent och antalet anställda har dubblerats de senaste fyra åren. Ett direkt resultat av ett långsiktigt fokus på att ingjuta positiv laganda och hög trivsel i företaget, i kombination med ett uppskattat delat ledarskap.
anders-joakim-conmore

Conmore Ingenjörsbyrå har i över 20 år erbjudit konsultation inom konstruktion, provning och teknisk projektledning. Uppdragsgivarna återfinns inom industrin samt dess system- och underleverantörer. Företaget har lyckats växa stabilt under en skakig fyraårsperiod på marknaden. Från en omsättning på 33,4 miljoner 2009 till 69,6 miljoner 2012. Något Gasell-utnämningen är ett bevis på. Bakgrunden till framgången kopplar grundarna och ägarna Anders Svensson och Joakim Olsson direkt samman med sitt fokus på en välmående personal och sitt eget delade ledarskap. Sammanhållning och genomtänkta beslut förankrade i företagets grundvärderingar är nyckeln till framgång.
– Gasellutnämningen är ett belägg för att våra värderingar håller, att våra värderingar är gångbara både hos våra kunder och anställda, säger Anders Svensson.

Välmående personal förutsättning för utveckling
Anders och Joakim är medvetna om vikten av att genuint bry sig om både anställda och kunder för att växa som företag. De jobbar aktivt för att medarbetarna ska känna sig sedda på företaget. I verksamheten erbjuder man kompetenta och kvalificerade ingenjörer till bland annat fordons- och processindustrin. Målsättningen är att alla ska må bra på arbetet och att det hela tiden finns en kommunikation inom företaget.
– En välmående personal är en absolut förutsättning för att verksamheten ska kunna utvecklas och växa. Vår ambition är att vara den just trygga arbetsgivaren som tar hand om både kunder och anställda, och som är måna om att alla mår bra i företaget, menar Joakim Olsson. Conmores pay-off ”Technical team spirit” är sprungen ur företagets grundbultar. Teknik och sammanhållning är stommen i en organisk verksamhet. På Conmore ska man känna trygghet genom fastanställning och delaktighet genom kamratskap. Men det ställs också krav.
– Vi är noggranna när det gäller att anställa personal. Vi vill ha personal som delar våra värderingar om en positiv laganda och välmående medarbetare. Då skapas technical team spirit, säger Anders Svensson.

Behålla lagandan när man växer
Båda två har själva en bakgrund som konsultanställda. De minns känslan av att efter en tid inte veta om man är anställd hos kunden eller på sitt eget konsultföretag. Något som bidragit till ett utbrett fokus på teamkänsla och att ständigt föra en dialog med medarbetarna. Omtanke om sina anställda och den elementära insikten om att en välmående personal presterar bättre kan tyckas vara en självklarhet på varje enskilt svenskt företag. Men desto större företag växer sig desto större riskerar glappet bli mellan ledning och anställda. Conmore håller på att växa sig stort. Frågan om hur företaget och ledningen ska kunna behålla den nära kommunikationen med de anställda är högst aktuell. Hur vårdar man ett nära teamwork och en familjär laganda när man plötsligt växt sig stora?
– Den resan påbörjade vi när vi tog in våra områdesansvariga. På dem har vi successivt överfört vårt synsätt och våra värderingar att föra vidare ut i företaget, säger Anders Svensson.
– Allteftersom vi växer och blir fler kommer vi inte kunna synas för varje enskild individ. Det känns som att vi påbörjat ett positivt arbete med de områdesansvariga. Dessa verkar under olika områden i samma roll – både med kunder och medarbetare, och det är avgörande att de har samma värderingar och känsla för verksamheten som vi, säger Joakim Olsson.

Nyckeln till ett lyckat delat ledarskap
Ett delat ledarskap är en stor tillgång i arbetet med att odla en smittande laganda med nära kommunikation i varje led inom ett företag. Det är också en trygghet när det kommer till att ta beslut och resonemang kring vad som är rätt riktning för Conmore i specifika frågor. Bägge ser styrkan i att kunna bolla frågor emellan varandra innan beslut tas. Och vikten av att vara prestigelös.
– Jag tror att ledarskapet är nyckeln till vår framgång. Vi diskuterar alla våra beslut med varandra. Vi är ganska olika som personer också, så vi kompletterar varandra bra, svarar Anders Svensson.
– Vi är bra på att ta beslut tillsammans. Anders är den som trycker på och vill ta snabba beslut medan jag är lite mer eftertänksam, och det tror jag är en fördel. Vi kompletterar varandra väldigt bra på det viset, säger Joakim Olsson.

En god medarbetare den bästa ambassadören
Den bästa säljaren och ambassadören för Conmore är en anställd som gör ett bra jobb ute hos kunden. Merförsäljningen går alltid som lättast där en duktig ingenjör redan är på plats och utför ett fullgott arbete.
– Alla våra anställda är ju våra säljare, de är vårt ansikte utåt. Att värna om personalen är A och O för oss. Mår personalen bra gör de ett bättre jobb för laget, menar Anders Svensson.
De flesta kunder uppskattar en uppföljning av hur samarbetet fortgår. Många av de konkurrerande konsultfirmorna arbetar däremot inte på samma sätt. De placerar ut sin ingenjör och låter projektet rulla på utan nämnvärd uppföljning. Skillnaden i upplägg mellan olika konsultfirmor inhämtas genom anställda som jämfört med konsultkollegor ute på fältet.

Goda relationer bortom uppsägning
Båda menar att man har en personlig relation till varje enskild anställd. Som företagsledare har man ett socialt ansvar för den anställde och dennes familj, inte enbart att de får en inkomst utan de också mår bra. Även när folk slutar på företaget återstår den personliga relationen. En sådan relation sträcker sig många år framåt.
– Man måste helt enkelt kunna hantera att folk säger upp sig och inte bli besviken eller förnärmad. Sådana eventuella känslor får man skaka av sig och istället lycka till och tacka för det som varit, säger Joakim Olsson.
– Vi vill kunna se människor i ögonen med en positiv känsla i grunden, även om denne sagt upp sig från oss. Istället signalerar man det värdefulla i att den anställde har hittat en ny utmaning och att det är ett positivt steg för denne att ta, fyller Anders Svensson i.

Aktiviteter för att odla kommunikation och laganda
Fundamentet till den goda stämningen inom företaget ligger i företagets praxis. Grundbulten är att respektera och vara ödmjuk inför sina medmänniskor. Liknelsen av ett lagarbete med koppling till sportvärlden återkommer i beskrivningen av företagets manifest för medarbetare. Manifestet utgår till varje ny medarbetare som startar på företaget. Rent praktiskt arrangerar man inom företaget gemensamma luncher, frukostar, resor, arrangemang och fester. För att odla, understödja och bibehålla en familjär laganda inom företaget är aktiviteter utanför arbetets ramar, gärna med övriga familjemedlemmar, en betydelsefull ingrediens.
– Vi verkar i en teknisk värld och för oss är det viktigt att plocka fram ett mer mänskligt fokus. Att kunna koppla bort arbetet tillsammans med kollegor och familj, säger Anders Svensson.
Samtliga aktiviteter och resor man genomför och arrangerar med anställda är direkt kopplat till att att bygga den familjära känslan – technical team spirit – som hela tiden är målet.
– Folk lär känna varandra och familjemedlemmar får ett ansikte på arbetskollegor som de annars bara hör talas om. Man kanske till och med börjar umgås på fritiden. Vi vill komma ifrån den ytliga svenska kollegierelationen. De aktiviteter vi hittar på tillsammans vill vi få ut så mycket socialt av, vi vill att våra medarbetare skall uppskatta varandra, säger Joakim Olsson.
Essentiellt är också att Conmore har högt i tak. På företaget ska man kunna säga vad man tycker och tänker, vilken funktion man än har. Ledningen ska inte sitta en nivå över de anställda, alla är på samma nivå och av samma värde.
– Är våra anställda inte nöjda tar vi tag i det och försöker hitta stimulerande projekt för dem. Det är viktigt för oss. På samma sätt vill vi även att kunderna trivs och mår bra i samarbetet med oss och våra ingenjörer, säger Anders Svensson.
– Att få alla att må bra är givetvis en balansgång. Det är människor vi jobbar med, vi är alla olika och kräver olika mycket. När det kommer till utvecklingssamtal vill vissa ha mer eller mindre frekventa samtal. Vissa sköter hellre sig själva längre perioder, medan andra gärna vill ha en regelbunden kommunikation. Oavsett så för vi samtal med alla våra anställda, säger Joakim Olsson.

Bakgrunden till fokus på laganda
Bakgrunden till Conmores fokus på att utveckla god kamratskap på arbetsplatsen grundar sig i relationen mellan företagets ledare. De båda vännerna träffades i femtonårsåldern, fann varandra omedelbart och har kamperat ihop sedan dess. – Med alltför högtflygande visioner är det lätt att glömma bort kommunikationen med de anställda. Jag tror vi är ganska enkla och jordnära människor i grunden. Kanske har det koppling till att vi vill nå fram till människan bakom och se varje individ för sig, säger Joakim Olsson.

Fler nyheter inom ämnet