Kvinnliga Ingenjörer på Conmore (KICO)

På Conmore tycker vi att jämställdhet är en självklarhet. En utmaning idag är att få fler tjejer att välja teknik/ingenjörsbranchen.

Vi hoppas på att kunna skapa en trygghet hos våra medarbetare samt vara en förebild i ingenjörsbranchen genom vårt kvinnliga nätverk “Kvinnliga Ingenjörer på Conmore” (KICO). KICO är ett nätverk där vi inspirerar, delar erfarenheter och agerar förebilder för varandra. Vi träffas tre gånger om året, eventen består av allt från gemensamma luncher till inspirerande föreläsningar och workshops.

 

Har ni frågor kring KICO kontakta gärna Louise Jonsson louise.jonsson@conmore.se