Personalpolicy

För oss är det viktigt att varje medarbetare känner sig delaktig och som en del i laget – även när man är på längre uppdrag hos någon av våra kunder. Det är målet med vår personalpolicy. För när våra medarbetare mår bra så mår företaget bra – och då får vi nöjda kunder.

Personligt engagemang

 

Tryggt & socialt

Våra medarbetare får ta ett stort eget ansvar och ska alltid känna ledningens stöd i sitt dagliga arbete. Kön eller härkomst spelar ingen roll, det är teknikkunnandet och det personliga engagemanget som är det viktiga.

Våra medarbetare skall kunna känna trygghet och trivsel med arbetet, få stimulans och utvecklas i sina uppdrag. Det uppnår vi dels genom tekniskt intressanta uppgifter och dels genom olika aktiviteter både i och utanför arbetet som stärker de sociala banden mellan kollegor. Den enskildes utveckling och harmoni har en direkt koppling till Conmores fortsatta framgångar.

Checklista för Conmoriter:

  • Alla ska känna tillfredsställelse med sina uppgifter och uppdrag.
  • Alla arbetar medvetet för nöjdare kunder.
  • Alla ska känna ledningens stöd i det dagliga arbetet.
  • Alla ska känna tillhörighet och gemenskap med sina kollegor.
  • Alla känner till, förstår företagets mål och arbetar för att de uppnås.
  • Alla ska känna sitt värde och sin betydelse och ta eget ansvar.
  • Ingen ska riskera ohälsa genom sitt arbete på Conmore.