Kvinnliga ingenjörer på Conmore (KICO)

För oss är jämställdhet är en självklarhet. En utmaning idag är att få fler kvinnor att välja teknik – och ingenjörsbranschen. Det vill vi vara med och ändra på!

Inspiration & nya förebilder

 

Vad är KICO?

Vi hoppas på att kunna skapa en trygghet hos våra medarbetare samt vara en förebild i ingenjörsbranchen genom vårt kvinnliga nätverk “Kvinnliga Ingenjörer på Conmore” (KICO). KICO är ett nätverk där vi inspirerar, delar erfarenheter och agerar förebilder för varandra.

Vad gör vi?

Nätverket KICO träffas tre gånger per år. Eventen består av allt från gemensamma luncher till inspirerande föreläsningar och workshops. Vill du veta mer om KICO? Tveka inte på att kontakta våra kollegor.  I Stockholm kan ni kontakta: Fredrika Andreasson  (fredrika.andreasson@conmore.se), Göteborg: Saja Mouishi  (saja.mouishi@conmore.se), kontoret: Jessika Warvne  (jessika.warvne@conmore.se).