Island 2022

Vill vi ha din feedback på vår resa – vad var bra, vad hade kunnat bli bättre? Svara på frågorna nedan och fyll gärna på med egna kommentarer, tack för din hjälp!