(Svenska) Kvinnliga Ingenjörer på Conmore (KICO) arbetar med sitt personliga varumärke