Workshop

Workshop

By | , Nyheter

Som ett sätt att väcka den kreativa tankeförmågan som finns inneboende i varje människa används olika metoder, tekniker och verktyg. En intern aktivitet hölls på kontoret under december månad med tema kring den kreativa processen att idégenerera. Workshopen fokuserade på framförallt två metoder av tänkande, avvikande och konvergerande. Deltagarna fick under vägledning av vår medarbetare Angelique Rowland ta sig igenom olika delmoment från brainstorming till framtagning av ett konkret koncept.

Read More
Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning för våra medarbetare

By | , Nyheter

På Conmore erbjuds alla medarbetare tillgång till ständig kompetensutveckling. Under våren har en ledarskapsutbildning ägt rum med teori, diskussioner och praktiska övningar. ”Det jag har lärt mig är framförallt hur man kommunicerar med olika typer av människor…”, berättar vår medarbetare Emma Ljunglund.

Read More